loading...

شركت بازاريابي شبكه اي عطاكو

شركت بازاريابي شبكه اي عطاكو فعال در زمينه نتورك ماركتينگ و جز بهترين شركت هاي بازاريابي در ايران

بازدید : 251
11 زمان : 1399:2

هميشه مي شنوم، “بازاريابي شبكه اي يك تجارت واقعي نيست.” نمي دانم كه آيا افرادي كه اين را مي‌گويند فقط اطلاعات غلط دارند يا هرگز زماني را صرف پي بردن به واقعيت بازاريابي شبكه اي نكرده اند. فكر مي كنم انجام مقايسه مفيد واقع شود.

"اريك ووري"

بر اساس ديكشنري وبستر، “يك كسب و كار، شغل، حرفه يا تجارتي منظم است. (همچنين) تمرين امرار معاش با مشاركت در تجارت.”

اين سوال به سرعت در ذهن مي آيد كه: “تجارت چيست؟” اين تعريف به عنوان “فعاليت خريد يا فروش، به ويژه در مقياس وسيع و ارتباطات اجتماعي بين مردم است.”

بنابراين، بر اساس تعريف، “يك تجارت واقعي” آن است كه درآمد شخص را فراهم مي كند و اين درآمد حاصل خريد يا فروش است.

بازاريابي شبكه اي چيست؟

بازاريابي شبكه اي اين گونه تعريف مي‌شود: “يك نوع فرصت كسب و كار بسيار محبوب براي افرادي كه به دنبال كسب و كار پاره وقت و يا انعطاف پذير هستند. به طور خاص، جنبه اجتماعي تجارت را براي توليد منحصر به فرد، فروش و استخدام به كار مي‌گيرد.”

بر اساس اين تعريف، بازاريابي شبكه اي، كاملا به عنوان يك “تجارت واقعي” به نظر مي رسد. اما…

چرا بسياري از مردم به آن به عنوان يك طرح هرمي فكر مي كنند؟ چرا بسياري از مردم فكر مي كنند كه بايد يك فروشنده بزرگ باشيد تا پولي به دست آوريد؟ اينها پرسش هايي هستند كه من اميدوارم بتوانم در اين مقاله پاسخ بدهم.

نا كجا آباد (سرزمين خيالي)

از همان ابتدا، نتورك ماركتينگ از موضوع فعاليت خود دور شد. گفته مي شد”روياهايتان را بفروشيد”. منظورشان اين بودكه مردم به سبك هاي زندگي ممكن خود باور داشته باشند و به آنها ملحق شوند. هرگز دربارۀ شكست ها صحبت نكنيد، هرگز دربارۀ بحث و جدل ها صحبت نكنيد، فقط به آنها نشان دهيد كه اين شبكه چه قدر مي‌‌تواند روزي بزرگ شود.

مشكل اين روش تفكر اين است كه زمينه جديدي را براي شكست ايجاد مي كند. آنها به اين باور مي‌رسند كه اين امر آسان خواهد بود، يا اينكه نياز به كار يا تلاش نخواهد داشت و وقتي كه متوجه شوند كه افكار ابتدايي شان كاملا نادرست است، انصراف مي‌دهند.

آيا مي‌توانيد ميزان شكست كسب و كارهاي كوچك را تصور كنيد اگر ۷۵ درصد از مردم به اين فكر كنند كه، “محصولات من خيلي خوب هستند و خودشان به فروش ميرسند؟”. آيا مي‌توانيد تصور كنيد كه چقدر ورشكستگي كسب و كارهاي كوچك اتفاق مي‌افتد اگر صاحبان آنها به اين فكر كنند كه “همه چيزي كه بايد انجام دهم اين است كه ۵ مشتري را پيدا كنم و هركدام آنها به ۵ نفر ديگر مي گويند.”؟

ام ال ماركتينگ چنين بد نامي اي دارد و به خاطر اين است كه در آن فروش بيش از پيش اتفاق مي افتد. حقيقت را به مردم بگوييد، از آسيب پذيري نهراسيد. رابطه ايجاد كنيد و رويا هاي خود را به فروش نرسانيد.

“اين يك طرح هرمي است.”

اگر تا كنون به آن پي نبرده ايد، تقريبا هر كسب و كار به همين شيوه سازماندهي شده است. يك مالك يا مديرعامل وجود دارد و معمولا دو مدير اجرايي (كارگزار) زير نظر آنها هستند. در زير نظر اين كارگزاران، مجموعه اي از مديران وجود دارند، و مجموعه اي از كاركنان هم تحت نظر آنها است.

به نظر آشناست؟

ساختار هرمي در هزاران، يا حتي ميليون ها تجارت در سراسر جهان به چشم مي‌خورد. شخصا زماني كه مردم اين را به من مي گويند دوست دارم. به سادگي پاسخ مي‌دهم “پس هر تجارت بايد يك طرح هرمي باشد”. آنها معمولا نمي دانند چگونه پاسخ دهند.

مسئله پيش رو اين است كه بسياري از مردم از اين شيوه تفكر استفاده مي‌كنند تا بازاريابي شبكه اي را به عنوان “تجارت واقعي” رد كنند.

يك بار ديگر ميگويم، به اعتقاد من اين خطا از طرف ماست.

اولا ما نبايد فرض كنيم مردم دركي از ساختار هاي كسب و كار داشته باشند. بسياري از افرادي كه با آنها برخورد ميكنيم كه براي راه اندازي يك تجارت اقدام مي‌كنند هرگز خودشان تاكنون كسب وكارخود راراه نينداخته اند. به ياد داشته باشيد، هميشه هر كجا كه هستيد ديدگاه خودتان را داشته باشيد. فرض نكنيد كه آنها از هر چيزي آگاهي دارند. عجله نكنيد و به آرامي و با حوصله مراحل معرفي را براي آنها انجام دهيد.

دوم، اطمينان حاصل كنيد كه ديدگاه خود را از چگونگي شكل گيري كسب و كار به آنها آموزش داده ايد قبل از اينكه آنها فرصت اعتراض به شما و استفاده ازجمله “اين يك طرح هرمي است” را داشته باشند .اگر خيلي قبل تر از اينكه فرصت خود را در اختيارشان بگذاريد، گفت و گوي خود را درباره ساختار تجارت و نحوه شكل گيري آنها شروع كنيد، اكنون ميدانيد كه آنها مي‌فهمند.

"من يك فروشنده نيستم “

يكي از رايج ترين پاسخ هايي كه مي‌شنوم اين است كه “من مثل تو يك فروشنده نيستم “. اگر اعتراض را از مشتري احتمالي خود دريافت مي كنيد، دو چيز متفاوت در حال انجام است.

اول اينكه آنها شما را به عنوان يك فروشنده مي‌شناسند. محتواي پيام شما درباره فروش است. وقتي آنها از شما مي‌پرسند كه چه كاري انجام مي دهيد؟ پاسخ مي دهيد: “من __________ مي فروشم” مهم است كه به ياد داشته باشيد كه شما يك فروشنده نيستيد، يك مشاوريد، شما به مردم در مورد چگونگي زندگي بهتر مشاوره مي‌دهيد. شما در مورد چگونگي افزودن يك جريان اضافي درآمد رايزني مي كنيد. اگر مانند يك مشاور صحبت و عمل كنيد ، همكارانتان يا ديگران ديگر شما را به عنوان يك فروشنده نمي شناسند.

دوم، در طول دعوت خود (به همكاري)، شما درحال فروش هستيد. خيلي سخت است كه با ايده شروع كسب وكار به كسي چيزي بفروشيد. آنها حتي قبل از اينكه شما را ملاقات كنند اگر تا كنون اقدام به كار آفريني كرده باشند خودشان اين چيز ها را مي‌دانند. نيازي نيست كه براي شروع يك تجارت بازاريابي شبكه اي به كسي چيزي بفروشيد. داستان خود را برايشان تعريف كنيد. به آنها بگوييد كه روند كار چطور بوده و چه تغييراتي را اكنون در زندگي خود مشاهده مي‌كنيد و بحث را همان جا متوقف كنيد.

بنابراين بسياري از اين مسائل ناشي از فقدان يك مهارت واحد است. بازاريابي شبكه اي افزون بر فروش ناشي از ترس از رد شدن است. چون مي‌ترسيم كه يك استخدام جديد را از دست بدهيم زياد قول ميدهيم. اعتراضاتي مانند “اين يك طرح هرمي” است ناشي از شكست در ايجاد يك رابطه قبل از دعوت است. در نهايت، اعتراضاتي چون”من يك فروشنده مثل تونيستم” از يك وضعيت ضعيف ناشي مي شود. ما خودمان را طوري نشان نمي دهيم (كاري نمي كنيم) كه مشتري چيزي راكه ما مي‌خواهيم، بخواهد.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

بازدید : 191
11 زمان : 1399:2

بازاريابي شبكه اي مانند بسياري از كسب و كارهاي ديگر مملو از سو تفاهم هاست كه سبب مي شود برخي از اين فعاليت واهمه داشته باشند و يا با ديد منفي به آن نگاه كنند. اين فعاليت هم مانند همه كسب و كارهاي ديگر مي تواند باعث موفقيت افراد شود فقط درصورتي كه در آن تمام تلاش خود را انجام دهيد و آن را با ياري ديگران بسازيد.

در اين مقاله مهارت هايي براي موفق شدن شما در نتورك ماركتينگ را بيان مي كنيم.

اطلاعات خود را در زمينه بازاريابي شبكه اي كامل كنيد.

شما بايد راجب صنعت بازاريابي شبكه اي همه چيز را بدانيد و به دقت راجب شركت هايي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند تحقيق كنيد. شما بايد با شركتي فعاليت كنيد كه با آن سازگاري داشته باشيد. شما بايد اطلاعات زيادي راجب نتورك ماركتينگ داشته باشيد تا بيشتر به موفقيت نزديك شويد.

صادق و با اخلاق باشيد.

يكي از دلايلي كه ام ال ماركتينگ مورد انتقال افراد قرار گرفته است اين است كه گاهي اوقات افراد براي جذب افراد جديد تعريف ها و صحبت هاي اغراق آميز مي دهند. اين موضوع سبب شده است عده اي فكر كنند شركت هاي بازاريابي شبكه اي نيز از اين رفتار چشم پوشي مي كنند، درحاليكه اينطور نيست. شركت بازاريابي شبكه اي شما را به صادق بودن تشويق مي كنند. اشتياق شما به تنهايي براي تبليغ آن كافي است فقط مطمئن باشيد كه در مورد آن ها ادعاهايي نخواهيد داشت و يا اغراق نمي كنيد. در يك كسب و كار مشتريان قصد جذب كردن آن ها را داريد احساس فريب خوردن پيدا نمي كنند و درنتيجه با شما باقي خواهند ماند.

بازارهدف خود را بشناسيد.

يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه بازاريابان شبكه اي مرتكب مي شوند اين است كه همه را مشتريان بالقوه خود مي بينند. مثل هر كسب و كار ديگري براي موفقيت و كارايي بيشتر شما بايد بازار هدف خود را شناسايي كنيد و تلاش هاي بازاريابي خود را بر آن ها متمركز كنيد.

سعي كنيد هر روز محصولاتتان را به ديگران عرضه كنيد.

در شركت هاي قانوني بيشتر درآمد شما حاصل از فروش محصولات يا خدمات است. به علاوه مشترياني كه به محصولات و خدمات شما علاقه مند هستند، ممكن است وارد شبكه شما شوند. يكي از كليدهاي يافتن مشتري و افراد جديد صحبت كردن افراد راجب محصولات و خدمات شماست.

حمايت كنيد.

يكي از مزاياي بازاريابي شبكه اي اين است كه شما پاداشي بابت فروش مجموعه تان دريافت مي كنيد. برخي اين موضوع را سواستفاده مي پندارند درحالي كه شما به ازاي كمك به موفقيت آن ها پاداش مي گيريد. اما اين را بدانيد كه شما براي موفقيت آن ها بايد يك رهبر و مربي خوب باشيد و از آن ها حمايت كنيد. در زمنيه آموزش، راهنمايي، پاسخ به سوالات و مسائل ديگر كمكشان كنيد.

گوش كنيد و راه حل بفروشيد!

بسياري از افراد نوشته اي از پيش آماده شده را به مشتريان خود ارائه مي دهند و طبق آن، محصولات خود را مي فروشند. اما بايد بدانيد شما بايد يك راه حل براي مشكلات مشتريان داشته باشيد. به نيازهاي آن ها گوش كنيد و سپس راه حل مشكل را به آن ها ارائه دهيد. افراد راه حل را مي خرند.

از ساير توزيع كنندگان متمايز باشيد.

ممكن است شركت ها و افراد ديگري هم محصولات شما را بفروشند ولي شما بايد حداقل يك ويژگي پيدا كنيد تا مردم به خاطر آن ويژگي شما را انتخاب كنند.

سيستمي براي پيگيري داشته باشيد.

اگر بدون ايجاد مزاحمت بتوانيد فروش خود را پيگيري كنيد، مي توانيد در آينده فروش بيشتري داشته باشيد و يا افراد جديد بيشتري را جذب كنيد. فروش به زمانبندي مناسب نياز دارد و هر “نه” لزوما به معني “هيچوقت” نيست. اگر فردي به شما نه گفت اما از حرف هايش متوجه شديد كه ممكن است بعدا بتوانيد محصولي به او بفروشيد، او را در ليست خود قرار دهيد و چند وقت بعد مجددا با او تماس بگيريد.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

بازدید : 174
11 زمان : 1399:2

انگيزه داشتن لازم رشد و موفقيت هر تيمي است. طبيعتا اگر شما براي انجام كاري انگيزه نداشته باشيد در آن موفق نخواهيد بود و و با ميل و رغبت آن را انجام نمي دهيد و حتي امكان دارد بطور كلي از انجام آن منصرف شويد. اگر همه افرادي كه وارد مجموعه ما مي شوند از همان ابتدا انگيزه كافي را براي انجام كار داشتند تمام موانع و مشكلات حل مي شد و همه كارها با بهترين شيوه انجام مي شد. بسياري از افرادي كه وارد مجموعه مي شوند امكان دارد در ابتدا انگيزه كافي براي انجام كار را نداشته باشند يا به مرور زمان انگيزه آن ها كم مي شود يا كلا از بين مي رود. براي اين افراد چه بايد كرد؟

همه چيز از خودمان شروع مي شود.

كار كردن شما سرچشمه اصلي انگيزه دادن و تشويق مجموعه تان براي كار كردن است! بهترين كاري كه ميتوانيد براي ايجاد انگيزه در تيم انجام دهيد، ساختن يك تيم جديد است. وقتي اعضاي مجموعه ببينند كه شما همواره در حال ورودي گرفتن و مجموعه ساختن هستيد، قوي ترين نوع انگيزه در آنها ايجاد ميشود. اين موضوع از صد بار جلسه انگيزشي براي آنها بهتر است. اگر ميخواهيد مجموعه با انگيزه اي داشته باشيد، اول از همه خودتان كارهاي لازم براي موفق شدن در نتورك ماركتينگ را انجام دهيد. كه اصلي ترين آنها ورودي گرفتن و مجموعه سازي است. با اين كار بچه هاي مجموعه تان انگيزه بالايي براي ساختن تيمشان پيدا ميكنند، چون شما به آنها نشان داده ايد كه موفق شدن امكان پذير است.

مورد توجه قرار دادن

همه انسان ها از اين كه مورد توجه قرار بگيرند لذت ميبرند و همين طور به محيط هايي كه در آن مورد توجه قرار ميگيرند جذب ميشوند و در آنجا اعتماد به نفس و انگيزه بالاتري براي فعاليت كردن دارند. شما بايد به همه افراد تيمتان توجه كنيد.حتي آنهايي كه كار زيادي انجام نميدهند! به خاطر يك ويژگي مثبتي كه دارند آنها را تشويق كنيد و به آنها بگوييد كه ميتوانند موفق شوند. كاري نكنيد كه كسي از اين كه در جمع شما قرار بگيرد احساس ناراحتي كند. فرهنگي داشته باشيد كه افراد از اين كه در تيم شما هستند خوشحال باشند و خودشان بخواهند كه در اين تيم كار كنند. اين را هم بدانيد هدف هاي افراد با هم متفاوت است.درست است كه همه ما براي كسب درآمد وارد بازاريابي شبكه اي ميشويم ولي اين را بايد در نظر داشت كه براي افراد مختلف، خواسته ها و اهداف مختلفي هم وجود دارد. شايد يك نفر در درجه اول به خاطر استفاده از محصولات يا خدمات در تيم شما ثبت جايگاه كرده باشد. شايد يك نفر ديگر از جو دوستانه تيم خوشش آمد باشد و به خاطر آن وارد شده باشد.نبايد صفر و يكي به افراد نگاه كرد. "يا تو صبح تا شب داري نتورك كار ميكني و همش ورودي مياري يا اينجا جاي تو نيست!" بهتر است تفاوت هاي افراد را بپذيريد!

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

بازدید : 205
11 زمان : 1399:2

آيا اين شركت ها قانوني هستند؟

پس از ظهور شركت هاي هرمي در ايران و كلاه برداري هاي صورت گرفته، هر شركتي كه تصميم به فعاليت در اين زمينه نمايد بايد ابتدا مجوز رسمي آن را از وزارت صنعت معدن و تجارت دريافت كند. بنابراين شما در هنگام عضويت ابتدا مي توانيد مجوز هر شركت را مشاهده كرده سپس عضو آن شويد. در يك شركت بازاريابي شبكه اي قانوني به همه افراد براساس ميزان فروش آن ها و زيرمجموعه هايشان پورسانت داده مي شود ولي در اكثر شركت هاي هرمي افراد از طريق عضو گيري درآمد كسب مي كنند.

آيا با يك شغل پاره وقت مي توان موفق شد؟

شما مي توانيد فعاليت نتورك ماركتينگ خود را به عنوان يك فعاليت پاره وقت بدون از دست دادن منبع درآمدزايي حال حاضرتان انجام دهيد تا زماني كه به درآمد ايده آلتان رسيديد. درواقع محدوديتي براي انجام اين كار وجود ندارد.

آيا بايد محصولات را در مكان خاصي بفروشم؟

شما مي توانيد محصولات خود را در مكان ها و موقعيت هاي مختلف و به روش هاي مختلفي بفروش برسانيد. شما مي توانيد هر روشي كه با آن احساس راحتي مي كنيد و موفقيت بيشتري براي شما به ارمغان دارد را برگزينيد.

آيا كسي كه سابقه فروش ندارد مي تواند در اين كار موفق شود؟

بازاريابي شبكه اي در واقع به اشتراك گذاشتن حقايقي راجع به شركتي است كه شما در آن مشغول فعاليت هستيد. درحقيقت مطالعات نشان مي دهد كساني كه تا بحال درگير كار فروش نبودند در اين فعاليت موفق تر هستند.

ميزان درآمد من در اين فعاليت چقدر مي تواند باشد؟

در اين فعاليت شما همان قدر كه كار كنيد مي توانيد درآمد كسب كنيد و محدوديتي در ميزان درآمد آن وجود ندارد.

جذب و حمايت از افراد ديگر چقدر اهميت دارد؟

زمان ما محدود به 24 ساعت شبانه روز است. شما با جذب افراد ديگر مي توانيد بطور مجازي خودتان را تكثير كنيد و در مكان هاي ديگر نيز فعاليت داشته باشيد. حمايت شما از ديگران سبب آزادي مالي شما نيز مي شود.

آيا ام ال ماركتينگ طرحي براي زود پولدار شدن است؟

زود پولدار شدن يك افسانه است. اين امر در دنياي امروز اتفاق نمي افتد بجز موارد استثنا. من نمي توانم وارد نتورك ماركتينگ شوم اين كار يك تجارت واقعي نيست! اين كار واقعي است. در حال حاضر يك صنعت چند ميليارد دلاري در دنياست كه شامل ميليون ها نماينده و هزاران كمپاني فعال در سراسر دنياست.

تجربه خوبي در بازاريابي شبكه اي ندارم و موفق نبوده ام.

شركت هاي بزرگ و خوب زيادي وجود دارند و هم چنين شركت هاي بد.! اما نتورك ماركتينگ براي شما كار مي كند! فقط كافي است شما به يك شركت درست بپيونديد. اين انتخاب يكي از عوامل موفقيت شماست.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

بازدید : 204
11 زمان : 1399:2

در حال حاضر نتورك ماركتينگ يكي از موضوعاتي است كه در بسياري از جمع هاي دوستانه راجب آن صحبت مي شود كه يا افرادي عضو نتورك هستند و يا افرادي كه عضو شركت هاي بازاريابي شبكه اي نيستند درحال كسب اطلاعات راجب آن هستند. در اين مقاله ما تصميم داريم راجب دوره هاي مختلف بازاريابي شبكه اي از ابتداي ورد آن به ايران تا بحال صحبت كنيم.

نتورك ماركتينگ در ايران داراي 3 دوره مي باشد كه هر دوره را توضيح مي دهيم.

دوره اول از سال 79 تا 86

اين دوره هم زمان بود با ورود شركت گلدكوئست، وست ويژن و تعدادي ديگر از شركت هاي غيرقانوني. روند كار اين شركت ها به اين صورت بود كه از يك شركت ساختگي شروع مي شد و از افزاد خواسته مي شد با خريد يك پلن وارد شركت شوند و با آوردن دو نفر در دو دست چپ و راست پورسانت بگيرند و اين كار را براي زيرمجموعه هايشان ادامه دهند. مردم هم كه شناختي از نتورك نداشتند با صرف هزينه وارد مي شدند و بعد از مدتي كه سركرده اصلي غيبش ميزد متوجه مي شدند كه سرشان كلاه رفته است.

اين اتفاق براي بسياري از افرادي كه اين دسيسه برايشان تازگي داشت، افتاد و افراد زيادي اموالشان را از دست دادند.

در دسيسه هرمي هيچ كالايي وجود نداشت هيچ خريدي صورت نمي گرفت و هيچ اصول و آموزشي هم نبود. صرفا برقراري تعادل و گرفتن پورسانت كه خيلي از افراد را وسوسه مي كرد تا وارد هرم شوند. اين نوع دسيسه چندين دهه قبل در آمريكا و اروپا رواج پيدا كرده بود كه بعد از مدتي در اين كشورها از آن ممانعت به عمل آمد و براي هميشه غيرقانوني اعلام شد.اما كشورهاي در حال توسعه چون ايران كه مردمش اطلاعي از اين دسيسه نداشتند محل مناسبي براي راه اندازي اين دسيسه بود.

سيستم هاي هرمي چون آبي گل لود براي هميشه چهره بازاريابي شبكه اي را در ايران تيره و تار كردند. بلاخره سطح نارضايتي و شكايت مردم از اين سيستم افزايش پيدا كرد و برخي دفاتر در استان ها توسط پليس شناسايي و منحل شدند و سايت آن ها توسط پليس فيلتر شد. در سال 86 پرونده بسياري از نتورك ها در ايران براي هميشه بسته شد و به فراموشي سپرده شد و موج اول اين صنعت در اين سال به پايان رسيد.

دوره دوم از سال 87 تا 89

يك سال بعد مجددا نتوركرهاي شكست خورده دوباره فعاليت خود را آغاز كردند. چند شركت خارجي وارد كار شدند و برخي شركت هاي داخلي نيز كار خود را شروع كردند. پلن هاي آنان كمي تغير كرده بود و در بعضي از آن ها گفته مي شد كه شما در واقع در اين شركت با مبلغي سرمايه گذاري مي كنيد و با ورود اعضاي بيشتر پورسانت دريافت مي كنيد ولي سيستم آموزشي و درآمدزايي همانند گذشته بود و تغيري نكرده بود. در آن سال ها كتاب ها و مقالات زيادي چاپ شد تا بتواند همه سوء تفاهم ها و تيرگي ها را براي همه افراد روشن كند. اما اين موج هم مدت زيادي دوام نياورد و حاصل آن چيزي نبود جز عده اي مال باخته كه قصد شكايت داشتند.

دوره سوم از سال 90 تاكنون

اما از سال 90 تاكنون اوضاع نتورك بسيار تغير كرد. دولت توانست قوانيني را براي نتورك ماركتينگ به ثبت برساند. يكي از قوانين مهم حذف شده، حذف سيستم باينري است. ديگر نيازي نبود افراد در زير مجموعه هايشان تعادل برقرار نمايند تا پورسانت بگيرند. در اين دوره پورسانت به خاطر ورودي در مجموعه دريافت نمي شد و بخشي از پورسانت مربوط به فروش محصول در مجموعه ها مي شد.

يكي از مزاياي بازاريابي شبكه اي اين است كه واسطه ها حذف مي شوند و با خريد اجباري كاملا مخالفت شده است. دولت نيز تاكيد زيادي بر توليد و فروش محصولات ايراني داشته و آن را به عنوان يك قانون در شركت ها تصويب كرده است. لازم به ذكر است كه با رشد روزافزون و قانونمند نتورك هاي ايراني ديگر اثري از نتورك هاي خارجي وجود ندارد و اين براي صنعت ام ال ام كشور از مزاياي بالاي برخوردار است.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

بازدید : 201
11 زمان : 1399:2

به گزارش ايران هشدار، حتما اين روزها در كانال‌هاي تلگرامي يا سايت‌هاي اينترنتي به نوعي از سرمايه‌گذاري برخورده‌ايد كه در ازاي پرداخت سرمايه براي يك فعاليت مولد، سودهاي قطعي ماهانه نصيبتان مي‌كنند. معمولا اين روش سرمايه‌گذاري سود ماهانه‌اي بيش از سودهاي بانكي يا سود بازار سهام براي شما به ارمغان خواهد آورد. اگر افراد بيشتري را به اين سرمايه‌گذاري معرفي كنيد، سود بيشتري هم به جيب مي‌زنيد، اما اين تمام ماجرا نيست. با چشم بر هم زدني پرداخت اين سود از سوي شركت سرمايه‌گذاري متوقف خواهد شد، زيرا اين شركت عملا فعاليت اقتصادي نداشته است؛ آن زمان است كه متوجه مي‌شويد در يك حقه پانزي گرفتار شده‌ايد.

يك جست‌وجوي ساده در اينترنت چارلز پانزي را به‌عنوان پايه‌گذار اين روش كلاهبرداري معرفي مي‌كند. اگرچه گفته مي‌شود پيش از آن چارلز ديكنز نيز در برخي رمان‌هاي خود به چنين روشي اشاره كرده است، اما اين پانزي‌ست كه با عملياتي‌ كردن آن، نام خود را براي اين روش كلاهبرداري ثبت كرده است! او با خريد كوپن‌هاي تخفيفي اداره پست و تعهد دادن آنها در آمريكا و كشورهاي ديگر به سرمايه‌گذاران وعده پرداخت ۵۰ درصد سود را در ۴۵ روز يا ۱۰۰ درصد سود در ۹۰ روز مي‌داد. در حالي كه او با استفاده از سرمايه سرمايه‌گذاران جديد، سود اولين‌ها را پرداخت مي‌نمود توانست در حدود يك سال ۲۰ ميليون دلار كسب كند. اما به دليل آنكه حقه پانزي يك راه بي‌نهايت نيست، كسب درآمد و جذب سرمايه نهايتا متوقف و شيوه او شناسايي شد.

پول داغ در دست كلاهبرداران

كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه حقه پانزي زماني بروز مي‌كند كه يك اقتصاد به شدت دچار تورم شده و با رونق فاصله‌اي ملموس داشته باشد. در اين شرايط پديده‌اي به نام «پول داغ» شكل مي‌گيرد كه بر اساس آن، هيچ‌كس تمايل ندارد پول نقد را نزد خود نگهداري كند زيرا ارزش پول به سرعت در حال كاهش است. در اين ميان رشد پديده‌هايي مانند دلالي و سفته‌بازي بر التهابات اقتصادي افزوده و صاحبان سرمايه را به سوي معاملات سوداگرانه سوق مي‌دهد. در حقيقت رونق سوداگري در اقتصاد يكي از الزامات بازي پانزي است كه در حال حاضر اقتصاد ايران به شدت به آن دچار است.

در شرايطي كه بازار خودرو، مسكن، طلا و غيره روزهاي بي‌ثبات و پرالتهابي را تجربه مي‌كنند، برخي افراد به دنبال سودهاي كلان و كم‌خطر در اين آشفته‌بازار به دام دلالان مي‌افتند. اين در حالي است كه در تبليغات اين كلاهبرداران قابليت نقدشوندگي سرمايه بسيار بالا عنوان شده و فرد گمان مي‌كند هر زمان كه بخواهد مي‌تواند به اصل سرمايه خود دست يابد. در نتيجه پس از چند مرتبه دريافت سود و جلب اعتماد، خود سرمايه گذار اقدام به تبليغات براي كلاهبرداران مي‌كند و از ميان دوستان و آشنايان، سرمايه‌گذاران جديدي را به اين بازي معرفي مي‌كند؛ بي‌آنكه بداند در چه دامي گرفتار شده است. در حقيقت اين خود سرمايه‌گذاران هستند كه اين سيستم مالي كلاهبردارانه را تقويت مي‌كنند. اين بازي تا زماني ادامه مي‌يابد كه كلاهبردار بتواند افراد جديدي را جذب كند؛ به محض توقف سرمايه‌گذاري به دليل آنكه فعاليت اقتصادي وجود نداشته و اين تنها يك فريب بوده است، كلاهبردار با باقيمانده سرمايه متواري خواهد شد.

بادكردن بادكنك پانزي توسط سرمايه‌گذاران

گفته مي‌شود يكي از مهمترين دلايلي كه در تقويت اين نوع كلاهبرداري نقش دارد سود بالاي پرداختي به سرمايه‌گذاران است. اين روش نه تنها سبب مي‌شود سرمايه‌گذاران تمايلي به برداشت از سيستم نداشته باشند بلكه موجب آن مي‌شود كه سرمايه‌هاي جديدي را به اين بازي بياورند و در حقيقت بادكنك پانزي را بيشتر باد كنند. در چنين شرايطي تبليغات اين سرمايه‌پذير درست جلوه مي‌كند و سبب مي‌شود كلاهبردار بتواند نقشه‌هاي تكميلي خود را اجرايي كند. مانند اينكه شركت جديدي را براي سرمايه‌گذاري مجدد معرفي كرده و در عين حال اجازه برداشت از شركت اول را ندهد.

در اين حالت به دليل آنكه سرمايه‌گذار به طور منظم سود كلان خود را دريافت كرده است، به نقشه دوم نيز اعتماد مي‌كند و وارد بازي مجدد كلاهبردار مي‌شود. سپس دوستان خود را وارد مي‌كند و اين روند همچنان تا اتمام سرمايه‌گذاري ادامه خواهد داشت. اين نوع كلاهبرداري بيش از آنكه به هوشمندي كلاهبردار مربوط شود، از شرايط آشفته اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي ناشي مي‌شود. در شرايطي كه فرد پس از سال‌ها كار و تلاش شاهد بي‌ارزش‌شدن تمام دارايي خود است و از سوي ديگر هيچ‌گونه فعاليت مولد و سودده اقتصادي در كشور در جريان نيست، چنين آگهي‌هايي مي‌تواند بسيار وسوسه‌انگيز باشد. اكنون نيز كشور ما به چنين شرايطي دچار است و ضرورت آن احساس مي‌شود تا با افزايش نظارت و اطلاع‌رساني، راه چنين كلاهبرداري‌هايي بسته شود.

دام پانزي براي شركت‌هاي ورشكسته

در اين ميان برخي شركت‌هاي اقتصادي قانوني نيز به اين روش اقدام مي‌كنند. اين اتفاق معمولا در شركت‌هاي ورشكسته رخ مي‌دهد. شركت‌هاي سرمايه‌پذير ورشكسته يا در آستانه ورشكستگي به دليل ناتواني در پرداخت سود سرمايه‌گذاران، بدون اعلام ورشكستگي اقدام به جذب سرمايه‌گذار جديد مي‌كند. اگرچه تا به اينجاي كار، فعاليت شركت قانوني‌ست اما در نهايت به دليل آنكه نخواهد توانست سود مكفي را تامين كند، در همين بازي گرفتار مي‌شود و فعاليت‌هاي كاملا قانوني تبديل به يك كلاهبرداري بزرگ خواهد شد. به همين دليل است كه همواره، شفافيت مالي و نظارت بر حسن اجراي آن ضروري قلمداد مي‌شود. تنها در صورت نظارت نهادهاي ذي‌ربط است كه صورت‌هاي مالي شركت بررسي شده و ورشكستگي يا عدم آن براي سرمايه‌گذاران افشا مي‌شود. در غير اين صورت ممكن است روندي كه در مورد موسسات مالي غيرمجاز رخ داد در اين مقوله نيز طي شده و به سرمايه‌هاي مردم و بخش‌هاي كلان اقتصادي ضربه وارد آورد. در سال ۲۰۰۸ يكي از بزرگترين اختلاس‌هاي تاريخ به سوژه اول رسانه‌هاي آمريكا تبديل شد. شركت سرمايه‌گذاري برنارد مدوف در وال‌استريت كه از سال ۱۹۶۰ شروع به كار كرده بود به خاطر رسوايي مالي مدير آن به كار خود پايان داد. يكي از اصلي‌ترين اتهامات مدوف استفاده از سيستم پانزي براي پرداخت سود به سرمايه گذاران بود.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

بازدید : 202
11 زمان : 1399:2

به منظور آشنايي با ضوابط و مقررات بازاريابي شبكه اي و جلوگيري از ضايع شدن حقوق بازاريابان در اين مقاله به بررسي برخي موارد مي پردازيم.

1- اطلاعات هويتي و تمامي اطلاعات مورد نياز در هنگام ثبت نام را بطور صحيح و كامل وارد نماييد و پس از دريافت كد بازاريابي خود فعاليت خود را آغاز كنيد. ثبت اطلاعات اشتباه بر عهده شخص مي باشد.

2- اطلاعات مربوط به نام كاربري و رمز عبور را در نزد خود نگه داريد و از دادن اطلاعات خود به ديگران خودداري نماييد. هرگونه درخواستي در جهت خروج از شركت، ثبت سفارش، محل تحويل كالا و... بر عهده بازارياب مي باشد.

3- اقدام به خريد مازاد بر نياز خود و خريد غيرواقعي نكنيد.

4- بعد از بررسي قيمت و كيفيت كالاي مصرفي و شرايط طرح درآمدي شركت، سفارش خود را ثبت كنيد.

5- تمامي تراكنش هاي مالي بين بازارياب و شركت بايد از طريق سيستم بانكي انجام گيرد و انتقال وجه بصورت نقدي خلاف قانون مي باشد. هم چنين از دسترس قراردادن اطلاعات حساب و بانكي خود به ساير بازاريابان خودداري كنيد. پورسانت شما نيز توسط شركت به حساب شخصي شما واريز مي شود.

6- امكان بازخريد كالا درصورت عدم امكان فروش براي شما وجود دارد. اما بايد كالاي شما شرايط بازخريد را داشته باشد و تمام مبالغ قانوني و كل پورسانت محاسبه شده در مجموعه بابت حجم خريد شما از مبلغ فاكتور كسر خواهد شد.

7- در زمان تحويل كالا از صحت و سلامت كالا خود مطمن شويد و از دريافت كالا معيوب و با مغاير با سفارش خودداري كنيد.

8- امكان فعاليت هم زمان در چند شركت براي بازارياب وجود ندارد. قبل از ثبت درخواست خروج، از شركت اوليه و گذشت 15 روز، امكان ثبت نام و دريافت كد واحد براي بازاريابان در شركت جديد وجود ندارد.

9- برگزاري جلسات آموزشي نتورك ماركتينگ تنها در دفاتر و شعب رسمي شركت مجاز مي باشد. به منظور آگاهي از برگزاري همايش ها و سمينارهاي شركت از طريق دفتر مركزي شركت اطلاع كسب كنيد. ليست شركت هاي داراي مجوز فعاليت بازاريابي شبكه اي در سايتنتورك ماركتينگ اطلاع رساني شده است و وضعيت فعاليت شركت به صورت برخط در سايت شركت قابل دسترسي است، هم چنين از طريق سامانه پيامكي 30006082 امكان استعلام در خصوص شركت هاي بازاريابي شبكه اي براي شما وجود دارد.

منبع: ايران هشدار

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

بازدید : 194
11 زمان : 1399:2

در كشور ما هم چنان بسياري از افراد تصور مي كنند كه بازاريابي شبكه اي همان شركت هاي هرمي هستند كه با كلاهبرداري قصد دزديدن پول افراد را دارند. در حالي بايد گفت در شركت هاي هرمي در واقع محصولي به افراد ارائه نمي شود و يا در صورت ارائه محصول، محصولات از كيفيت پاييني برخوردار هستند. در اين شركت ها اعضا متعهد مي شوند افرادي را به شركت معرفي كنند و به ازاي سرمايه گذاري آن فرد كميسيون دريافت مي كنند. اما در نتورك ماركتينگ، اصل بر فروش محصول است و سپس مي توان در ازاي معرفي افراد و فروش آن ها سود دريافت كرد.

با افزايش شركت هاي هرمي مراجع قانوني بر آن شدند تا قوانيني را براي ام ال ماركتينگ وضع كنند. شركت ها بايد با دريافت مجوز از وزارت صنعت و معدن و تجارت، مي توانند فعاليت خود را آغاز كنند. شما عزيزان مي توانيد با بررسي رنگ نماد موجود در سايت، به قانوني يا غيرقانوني بودن اين شركت ها آگاه شويد.

اگر رنگ اين نماد سبز بود يعني مجاز به فعاليت هستند.

اگر زرد بود يعني مجاز به فعاليت يك ماهه براي رفع ايرادات هستند.

اگر رنگ نماد قرمز بود يعني موقتا بمدت شش ماه تعليق شده است.

رنگ سياه هم نشان دهنده اتمام مجوز فعاليت آن شركت مي باشد.

در بازاريابي شبكه اي روش كسب درآمد به 2 صورت است، اول اينكه شما به ازاي فروش مستقيم كالا به مصرف كننده، مي توانيد درآمد كسب كنيد و روش دوم كسب درآمد به ازاي فروش از طريق زيرمجموعه تان. حال هر مقدار فروش شما و زيرمجموعه تان بيشتر باشد درآمد بيشتري نيز كسب خواهيد كرد.

شما براي فروش محصولات مي توانيد به صورت حضوري يا از طريق تبليغات كلامي محصولات شركت را بفروشيد و تا محصولي فروخته نشود پولي بين شركت و فرد حاضر در اين شركت جابجا نمي شود و پورسانتي نيز تعلق نمي گيرد.

بازاريابي شبكه اي يك روش كسب و كار است كه نياز به تلاش زيادي دارد. شما يك شبه نمي توانيد به پول زيادي برسيد بلكه با تلاش و استمرار در كار مي توانيد موفق شويد.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

بازدید : 197
11 زمان : 1399:2

در اين مقاله به بررسي چند ويژگي بازاريابان موفق كه در كتاب از سير تا پياز بازاريابي شبكه اي ذكر شده است، مي پردازيم.

رويا پردازند.

احتمالا در گذشته شما هم در كلاس درس در حال رويا پردازي بوديد كه گاهي در اين شرايط مچ شما را گرفتند. اميدواريم با اين كار بطور كامل روياپردازي را كنار نگذاشته باشيد چرا كه روياپردازي يك خصيصه شخصي است. بازاريابان شبكه اي موفق بلااستثنا آدم هايرويا پردازي هستند، آن ها مي دانند چه مي خواهند و از رويا پردازي نمي هراسند. به قول ارل نايتيگل "در آمريكا هر كس هر چيزي را بخواهند به دست خواهد آورد. اما مشكل اينجاست كه بسياري حتي نمي دانند كه چه مي خواهند."

بازاريابان موفق نمي گويند امتحان كنيم ببينيم، آن ها مي گويند مي خواهم موفق شوم!

افرادي كه در بازاريابي شبكه اي موفق مي شوند از همان ابتدا به قصد موفقيت وارد اين حرفه مي شوند و هيچ وقت به قصد امتحان كردن وارد نتورك ماركتينگ نمي شوند. داگ فاير مربي معروفي بازاريابي شبكه اي مي گويد: همه ميليونر ها يك خصيصه مشترك دارند و آن اينكه در خواسته هايشان مصمم هستند. بازاريابان شبكه اي موفق مي دانند كه در عالم امتحان و شانس چيزي بدست نمي آيد. داو مي گويد : "قدرت افراد موفق در عزم آن ها براي موفق شدن نهفته است. در بازاريابي شبكه اي هيچ چيز قوي تر از اين نيست كه عزمت را جزم كني تا فقط سر از مقصد موفقيت بيرون بياوري و لاغير"

آموزش پذير هستند.

دن هالينگز معلم سابق و توزيع كننده شركت (NSA)كه به او امكاني داد تا بتواند به مشاور شركت هاي بازاريابي شبكه اي تبديل شود، مي گويد: (اصلي ترين قضيه در بازاريابي شبكه اي، آموزش و انجام دادن يك فرايند ساده قابل همانند سازي است. بازاريابان شبكه اي موفق به قول انگليسي ها چرخ را از نو اختراع نمي كنند. آنها به دنبال شركتي مي گردند كه پيشاپيش برايشان يك سيستم قابل اطمينان و موفق، طرح ريزي كرده باشد. آن وقت سيستم را فرا ميگيرند و شروع به همانند سازي آن مي كنند. بله به همين سادگي است، گرچه برخي دوست دارند آن راپيچيده نشان دهند).

اگر شما جزو آن دسته آدمهايي هستيد كه مايل به پيروي از راهنمايي هاي افراد ديگر نيستيد و به هنگام استفاده از سيستم اشخاص ديگر معذب ايد، توصيه ما اين است كه قبل از شروع به كار بازاريابي شبكه اي به اندازه كافي تامل كنيد؛ چون در غير اين صورت مايوس و دلزده خواهيد شد. بازاريابان شبكه اي موفق، بلااستثناء افرادي آموزش پذيرند و البته در مقام معلم، همين آموزشها را به افراد ديگر نيز منتقل مي كنند. يان رو مي گويد كه به اعتقاد وي، بازاريابان شبكه اي بالقوه موفق، داراي 5 ويژگي هستند" فروشندگاني " كه " معلم و مربي " هستند; "مشتاق " اند و داراي "نگرش " مثبت و معطوف به موفقيت هستند و نهايتا خواستار كسب "پول " بيشترند.

سازنده اند.

ساختن يك تجارت رضايت بخش و سوداور در بازاريابي شبكه اي، بايد از نخستين فرد شروع شود و با توجه آگاهانه به تك تك افراد پيش برود. به قول ادواردز دمينگ "وقتي ماهي مي گندد، گند از سرش شروع ميشود و به پايين كشيده مي شود". بازاريابان شبكه اي موفق، اهميت خودسازي ذهني، جسمي و عاطفي را خوب مي فهمند و مي دانند باقي مجموعه هم با الگو برداري از آنها ساخته مي شود. اما چگونه مي توان خود را ساخت؟ مطالعه كنيد، فيلمهاي ويديويي را ببينيد، در سمينارها شركت كنيد و... . كاني دوگان ميگويد نخستين سال از شش سال فعاليتش در بازاريابي شبكه اي را همچون يك اسفنج سپري كرده است. وقتي كارش را با آكسي فرش شروع كرد، اصلا فروشنده با تجربه اي نبود، لذا براي موفقيت به كسب مهارتهايي نيازداشت. وي ميگويد:"درخلال همان يك سال اول، هر كتابي راجع به بازاريابي شبكه اي كه به دستم ميرسيد با ولع تمام ميخواندم. دوستهايم را به كنفرانس تلفني فرا مي خواندم. در سمينارهاي ليدرها شركت ميكردم و از آنها نكته ها ياد ميگرفتم، بالاخره سبك خودم را يافتم". پس از آن او مجموعه اي ساخت كه هم اكنون 5000 نفر عضو دارد.

حسن جو هستند نه عيب جو.

هيچ شركتي يا بازاريابي شبكه اي كامل وبي عيب نخواهد بود. بازاريابان شبكه اي موفق به خوبي به اين مسئله واقفند كه در تجارت چيزي به اسم كمال و فقدان نقص وجود ندارد و لذا هميشه در پي محاسن و نقاط مثبت شركت و توزيع كنندگانشان هستند. حتي شركتي كه نهايت سعي اش را مي كند تا كارش را بي عيب و نقصان انجام دهد،گاهي اوقات دچار خطا مي شود. ممكن است اين خطا مربوط به طرح باز پرداخت باشد يا توسعه محصولات يا برنامه بازاريابي و يا مربوط به فن آوريهاي مورد استفاده ايشان. در هرحال اين امكان وجود دارد كه برخي امور درست پيش نرود و يا دچار مشكل شود. به همين منوال، بازاريابان شبكه اي نيز ممكن است بعضي اوقات مرتكب اشتباهاتي شوند، ممكن است تعهداتي بدهند كه قادر به انجام دقيقش نشوند: برخي ممكن است بهتر از بقيه كار را ياد بگيرند، بعضي ها فروشندگان بهتري از آب در خواهند آمد و يا توانايي بيشتري در زمينه ايجاد رابطه و يا آموزش خواهند داشت. در تمام اين موارد بازاريابان شبكه اي موفق از اين نكته غافل نخواهند شد كه تاكيد براشتباهات و امور منفي به هيچ وجه كارساز و راهگشا نخواهد بود.

هميشه حي و حاضرند.

بازاريابان شبكه اي موفق هميشه حضور دارند. داگ فايربو ميگويد:"بازاريابان شبكه اي برتر هميشه حضوري محسوس دارند. در هر موضوعي حضور دارند، در جلسات، در مكالمات و در كنفرانسهاي تلفني و مهمتر از همه اينكه آنها هميشه هرجالازم است حضور دارند".

باانگيزه اند.

(بازاريابي شبكه اي آنقدر هيجان انگيز است كه نميتواني انجامش ندهي)! اين جمله متعلق به راس نولاند اس؛كسي كه سالها از انجام دادن كار بازاريابي شبكه اي پرهيز ميكرد و به كار در بنگاه املاك و مستغلات در هيوستن تگزاس اشتغال داشت. راس كار در بنگاه را كنار گذاشت ودر عرض چند سال، يكي از بهترين سازمانهاي فروش را در شركت اكسل كاميونيكيشن ساخت. او تجسم انگيزه است:" هروقت فرد جديدي وارد سازمان فروشم ميشود، گويي بليط بخت آزمايي ام برنده شده است! چون آن فرد قراراست كار عظيمي را به انجام برساند و من قرار است در آن دخيل باشم "! راس در ادامه ميگويد بخش عظيمي از موفقيت شما در بازاريابي شبكه اي به «تعهد عاطفي» شما به تجارتتان بستگي دارد.

پشتكار دارند و صبورند.

ليدرهاي بازاريابي شبكه اي خوب مي دانند كه همه افراد دفعه اول و حتي دفعه دهم، (بله) نخواهند گفت. بنابرين، موفقيت در اين كار جز بامداومت وصبوري به دست نخواهد آمد. دلشان با اين كار است داگ فايربو مي گويد:" ليدرهاي موفق دل و جانشان با اين تجارت است. آنها كارشان را با رضايت كامل قلبي انجام مي دهند و هرگز به پشت سرشان نگاه نميكنند. آنها قلبا متمايل به موفق كردن زيرمجموعه شان هستند، حتي موفق تر از خودشان. قلبشان با علايق وآرزوهاي مشتريان احتمالي شان است و قلبشان را آماده پذيرش موفقيت كرده اند، انتظارش را ميكشند، خواهان آنند، آن را جذب مي كنند و نهايتا آن را بدست مي آورند".

منبع: كتاب از سير تا پياز بازاريابي شبكه اي

نويسنده: زيگ زيگلار و دكتر جان پ.هيز

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

بازدید : 198
11 زمان : 1399:2

چشم انداز مثبت در زندگي يكي از با ارزش ترين دارايي هايي است كه يك فرد مي تواند داشته باشد. افراد مثبت انديش هميشه منتظر موفقيت، سلامت، شادي، ثروت و روابط خوب با ديگران هستند و آنها را به سمت خود جذب مي كنند.

همه ي اينها به دليل موفق بودن افراد مثبت انديش يا بالا بودن اعتماد به نفس آنها نيست بلكه به نوع طرز تفكرشان در زندگي بستگي دارد.

قانون اصلي جذابيت عبارت است از: افكار مثبت، نتايج مثبت در پي خواهد داشت. افكار شما بسيار قوي تر از سيگنال هاي الكتريكي بين سيناپس ها هستند، آنها بر زندگي شما و كساني كه در اطراف شما هستند تاثير مي گذارند!

هميشه منتظر اتفاق هاي خوب در زندگيتان باشيد براي مثال به موفقيت فكر كنيد، بيشتر شدن درآمدتان يا قرار گذاشتن با يكي از دوستان صميمي و … هر چيز مثبت ديگري كه در يك روز امكان دارد براي شما اتفاق بيفتد. كافيست فقط به اتفاق خوب فكر كنيد نياز نيست آن را مجاب كنيد تا حتما و در ان لحظه اتفاق بيفتد فقط در موردش فكر كنيد. به دنبال فرصت هايي براي دستيابي به اهداف خود در همه زمان ها باشيد و زماني كه آن را يافتيد تحت كنترل داشته باشيد. ·

افكار منفي را با افكار مثبت جايگزين كنيد. اگر افكار منفي به ذهن شما خطور كرد نفس عميق بكشيد چند ثانيه چشمانتان را ببنديد و به اتفاقات خوب فكر كنيد. ·

ارتباطتان را با افراد منفي كم رنگتر كنيد. آنها انرژي شما را مي گيرند. اگر دوست صميمي داريد كه بدبين و افكار منفي در سر دارد و مايل به تغيير نيست برايتان كمي سخت خواهد بود، اما شما بايد خودتان را از همه ي منفي ها جدا كنيد. ·

قبل از شروع در هر پروژه جديد و يا فعاليت، تجسم نتيجه مثبت كه مي خواهيد به آن دست يابيد فكر كنيد. تحت هيچ شرايطي اجازه ندهيد افكار منفي سراغتان بيايد و ترس از شكست و يا ناتواني بر شما غلبه كند. گام هايتان را مصمم و قوي برداريد و به سوي اهدافتان پيش برويد. ·

كارهايي را كه با انجام دادن آنها احساس لذت و خوشي به شما دست مي دهد انجام دهيد، اگر كاري را دوست نداريد مجبور به انجام آن نيستيد. اين به معني خودخواه بودن نيست زيرا ما انسانها در بعضي مواقع مجبور به انجام كارهايي هستيم كه از آن لذت نمي بريم بلكه باعث رضايت ديگران مي شود. هرچند اعتقاد بر اين است كه فردي كه مثبت انديش باشد حتي كارهايي كه باعث لذت او نمي شود مي تواند تحمل كند. ·

از تكرار جمله “من نمي توانم” اجتناب كنيد، فقط و فقط از جمله “من مي توانم” استفاده كنيد. حتي به نظر من اين جمله كافي نيست! با اعتماد به نفس كامل بگوييد اصلا من براي اين كار ساخته شده ام. هر عملي با خوش بيني قابل انجام است. ·

زبان بدنتان را حفظ كنيد، هميشه سينه ستبر و با گام هاي محكم و استوار راه برويد. زبان بدن خوب نشانه اعتماد به نفس و خوش بيني است. بطور منظم ورزش كنيد حتي اگر شده بمدت كوتاه و سبك. فعاليت فيزيكي انواع اندورفين هاي مثبت را آزاد مي كند كه مي توانند براي افراد حتي بدبينانه شگفت انگيز باشند .

اولين چيزي كه به مثبت انديشي در كار و فعاليتهاي شغلي كمك ميكند انتخاب شغل مورد علاقه است وقتي كه با علاقه به كار و شغلي مشغول شويم ديد بهتري نسبت به آن داريم چون در شغل مورد علاقه مان عملكرد بهتري داريم بنابراين انگيزه ي بيشتري هم وجود دارد تا بهتر بتوانيم در شغل و كار موفق باشيم. بنابراين انتخاب شغلي كه مورد علاقه ما است يكي از مهمترين عواملي است كه به مثبت انديشي كمك ميكند براي اينكه ديد مثبت در كار و همچنين ديد مثبت به آينده داشته باشيم بايد بيشتر روي پيدا كردن راه كارها در كار تمركز كنيم تا روي مشكلات كاري.

هميشه سعي كنيد به ويژگي ها و توانايي هاي خود در كار بيافزاييد خواندن كتاب، استفاده از تجربيات ديگران و كسب علم و دانش بيشتر در زمينه ي كاري به ديد مثبت كمك ميكند. هميشه براي حل مشكل به آن ديد مثبت داشته باشيد و اين مشكل را يك فرصت براي كسب بيشتر تجربه در كار در نظر بگيريد. مشكلاتي جزئي كه در روز با آن مواجه هستيم مثل ترافيك و... نبايد باعث ايجاد نارضايتي از كار شود و ديد مثبت ما به كار را كم كند.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

تعداد صفحات : 12

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 128
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 8
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 10
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 126
 • بازدید ماه : 2129
 • بازدید سال : 2129
 • بازدید کلی : 35624
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی