loading...

شركت بازاريابي شبكه اي عطاكو

هميشه مي شنوم، “بازاريابي شبكه اي يك تجارت واقعي نيست.” نمي دانم كه آيا افرادي كه اين را مي‌گويند فقط اطلاعات غلط دارند يا هرگز زماني را صرف پي بردن به واقعيت ب

بازدید : 252
11 زمان : 1399:2

هميشه مي شنوم، “بازاريابي شبكه اي يك تجارت واقعي نيست.” نمي دانم كه آيا افرادي كه اين را مي‌گويند فقط اطلاعات غلط دارند يا هرگز زماني را صرف پي بردن به واقعيت بازاريابي شبكه اي نكرده اند. فكر مي كنم انجام مقايسه مفيد واقع شود.

"اريك ووري"

بر اساس ديكشنري وبستر، “يك كسب و كار، شغل، حرفه يا تجارتي منظم است. (همچنين) تمرين امرار معاش با مشاركت در تجارت.”

اين سوال به سرعت در ذهن مي آيد كه: “تجارت چيست؟” اين تعريف به عنوان “فعاليت خريد يا فروش، به ويژه در مقياس وسيع و ارتباطات اجتماعي بين مردم است.”

بنابراين، بر اساس تعريف، “يك تجارت واقعي” آن است كه درآمد شخص را فراهم مي كند و اين درآمد حاصل خريد يا فروش است.

بازاريابي شبكه اي چيست؟

بازاريابي شبكه اي اين گونه تعريف مي‌شود: “يك نوع فرصت كسب و كار بسيار محبوب براي افرادي كه به دنبال كسب و كار پاره وقت و يا انعطاف پذير هستند. به طور خاص، جنبه اجتماعي تجارت را براي توليد منحصر به فرد، فروش و استخدام به كار مي‌گيرد.”

بر اساس اين تعريف، بازاريابي شبكه اي، كاملا به عنوان يك “تجارت واقعي” به نظر مي رسد. اما…

چرا بسياري از مردم به آن به عنوان يك طرح هرمي فكر مي كنند؟ چرا بسياري از مردم فكر مي كنند كه بايد يك فروشنده بزرگ باشيد تا پولي به دست آوريد؟ اينها پرسش هايي هستند كه من اميدوارم بتوانم در اين مقاله پاسخ بدهم.

نا كجا آباد (سرزمين خيالي)

از همان ابتدا، نتورك ماركتينگ از موضوع فعاليت خود دور شد. گفته مي شد”روياهايتان را بفروشيد”. منظورشان اين بودكه مردم به سبك هاي زندگي ممكن خود باور داشته باشند و به آنها ملحق شوند. هرگز دربارۀ شكست ها صحبت نكنيد، هرگز دربارۀ بحث و جدل ها صحبت نكنيد، فقط به آنها نشان دهيد كه اين شبكه چه قدر مي‌‌تواند روزي بزرگ شود.

مشكل اين روش تفكر اين است كه زمينه جديدي را براي شكست ايجاد مي كند. آنها به اين باور مي‌رسند كه اين امر آسان خواهد بود، يا اينكه نياز به كار يا تلاش نخواهد داشت و وقتي كه متوجه شوند كه افكار ابتدايي شان كاملا نادرست است، انصراف مي‌دهند.

آيا مي‌توانيد ميزان شكست كسب و كارهاي كوچك را تصور كنيد اگر ۷۵ درصد از مردم به اين فكر كنند كه، “محصولات من خيلي خوب هستند و خودشان به فروش ميرسند؟”. آيا مي‌توانيد تصور كنيد كه چقدر ورشكستگي كسب و كارهاي كوچك اتفاق مي‌افتد اگر صاحبان آنها به اين فكر كنند كه “همه چيزي كه بايد انجام دهم اين است كه ۵ مشتري را پيدا كنم و هركدام آنها به ۵ نفر ديگر مي گويند.”؟

ام ال ماركتينگ چنين بد نامي اي دارد و به خاطر اين است كه در آن فروش بيش از پيش اتفاق مي افتد. حقيقت را به مردم بگوييد، از آسيب پذيري نهراسيد. رابطه ايجاد كنيد و رويا هاي خود را به فروش نرسانيد.

“اين يك طرح هرمي است.”

اگر تا كنون به آن پي نبرده ايد، تقريبا هر كسب و كار به همين شيوه سازماندهي شده است. يك مالك يا مديرعامل وجود دارد و معمولا دو مدير اجرايي (كارگزار) زير نظر آنها هستند. در زير نظر اين كارگزاران، مجموعه اي از مديران وجود دارند، و مجموعه اي از كاركنان هم تحت نظر آنها است.

به نظر آشناست؟

ساختار هرمي در هزاران، يا حتي ميليون ها تجارت در سراسر جهان به چشم مي‌خورد. شخصا زماني كه مردم اين را به من مي گويند دوست دارم. به سادگي پاسخ مي‌دهم “پس هر تجارت بايد يك طرح هرمي باشد”. آنها معمولا نمي دانند چگونه پاسخ دهند.

مسئله پيش رو اين است كه بسياري از مردم از اين شيوه تفكر استفاده مي‌كنند تا بازاريابي شبكه اي را به عنوان “تجارت واقعي” رد كنند.

يك بار ديگر ميگويم، به اعتقاد من اين خطا از طرف ماست.

اولا ما نبايد فرض كنيم مردم دركي از ساختار هاي كسب و كار داشته باشند. بسياري از افرادي كه با آنها برخورد ميكنيم كه براي راه اندازي يك تجارت اقدام مي‌كنند هرگز خودشان تاكنون كسب وكارخود راراه نينداخته اند. به ياد داشته باشيد، هميشه هر كجا كه هستيد ديدگاه خودتان را داشته باشيد. فرض نكنيد كه آنها از هر چيزي آگاهي دارند. عجله نكنيد و به آرامي و با حوصله مراحل معرفي را براي آنها انجام دهيد.

دوم، اطمينان حاصل كنيد كه ديدگاه خود را از چگونگي شكل گيري كسب و كار به آنها آموزش داده ايد قبل از اينكه آنها فرصت اعتراض به شما و استفاده ازجمله “اين يك طرح هرمي است” را داشته باشند .اگر خيلي قبل تر از اينكه فرصت خود را در اختيارشان بگذاريد، گفت و گوي خود را درباره ساختار تجارت و نحوه شكل گيري آنها شروع كنيد، اكنون ميدانيد كه آنها مي‌فهمند.

"من يك فروشنده نيستم “

يكي از رايج ترين پاسخ هايي كه مي‌شنوم اين است كه “من مثل تو يك فروشنده نيستم “. اگر اعتراض را از مشتري احتمالي خود دريافت مي كنيد، دو چيز متفاوت در حال انجام است.

اول اينكه آنها شما را به عنوان يك فروشنده مي‌شناسند. محتواي پيام شما درباره فروش است. وقتي آنها از شما مي‌پرسند كه چه كاري انجام مي دهيد؟ پاسخ مي دهيد: “من __________ مي فروشم” مهم است كه به ياد داشته باشيد كه شما يك فروشنده نيستيد، يك مشاوريد، شما به مردم در مورد چگونگي زندگي بهتر مشاوره مي‌دهيد. شما در مورد چگونگي افزودن يك جريان اضافي درآمد رايزني مي كنيد. اگر مانند يك مشاور صحبت و عمل كنيد ، همكارانتان يا ديگران ديگر شما را به عنوان يك فروشنده نمي شناسند.

دوم، در طول دعوت خود (به همكاري)، شما درحال فروش هستيد. خيلي سخت است كه با ايده شروع كسب وكار به كسي چيزي بفروشيد. آنها حتي قبل از اينكه شما را ملاقات كنند اگر تا كنون اقدام به كار آفريني كرده باشند خودشان اين چيز ها را مي‌دانند. نيازي نيست كه براي شروع يك تجارت بازاريابي شبكه اي به كسي چيزي بفروشيد. داستان خود را برايشان تعريف كنيد. به آنها بگوييد كه روند كار چطور بوده و چه تغييراتي را اكنون در زندگي خود مشاهده مي‌كنيد و بحث را همان جا متوقف كنيد.

بنابراين بسياري از اين مسائل ناشي از فقدان يك مهارت واحد است. بازاريابي شبكه اي افزون بر فروش ناشي از ترس از رد شدن است. چون مي‌ترسيم كه يك استخدام جديد را از دست بدهيم زياد قول ميدهيم. اعتراضاتي مانند “اين يك طرح هرمي” است ناشي از شكست در ايجاد يك رابطه قبل از دعوت است. در نهايت، اعتراضاتي چون”من يك فروشنده مثل تونيستم” از يك وضعيت ضعيف ناشي مي شود. ما خودمان را طوري نشان نمي دهيم (كاري نمي كنيم) كه مشتري چيزي راكه ما مي‌خواهيم، بخواهد.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

هميشه مي شنوم، “بازاريابي شبكه اي يك تجارت واقعي نيست.” نمي دانم كه آيا افرادي كه اين را مي‌گويند فقط اطلاعات غلط دارند يا هرگز زماني را صرف پي بردن به واقعيت بازاريابي شبكه اي نكرده اند. فكر مي كنم انجام مقايسه مفيد واقع شود.

"اريك ووري"

بر اساس ديكشنري وبستر، “يك كسب و كار، شغل، حرفه يا تجارتي منظم است. (همچنين) تمرين امرار معاش با مشاركت در تجارت.”

اين سوال به سرعت در ذهن مي آيد كه: “تجارت چيست؟” اين تعريف به عنوان “فعاليت خريد يا فروش، به ويژه در مقياس وسيع و ارتباطات اجتماعي بين مردم است.”

بنابراين، بر اساس تعريف، “يك تجارت واقعي” آن است كه درآمد شخص را فراهم مي كند و اين درآمد حاصل خريد يا فروش است.

بازاريابي شبكه اي چيست؟

بازاريابي شبكه اي اين گونه تعريف مي‌شود: “يك نوع فرصت كسب و كار بسيار محبوب براي افرادي كه به دنبال كسب و كار پاره وقت و يا انعطاف پذير هستند. به طور خاص، جنبه اجتماعي تجارت را براي توليد منحصر به فرد، فروش و استخدام به كار مي‌گيرد.”

بر اساس اين تعريف، بازاريابي شبكه اي، كاملا به عنوان يك “تجارت واقعي” به نظر مي رسد. اما…

چرا بسياري از مردم به آن به عنوان يك طرح هرمي فكر مي كنند؟ چرا بسياري از مردم فكر مي كنند كه بايد يك فروشنده بزرگ باشيد تا پولي به دست آوريد؟ اينها پرسش هايي هستند كه من اميدوارم بتوانم در اين مقاله پاسخ بدهم.

نا كجا آباد (سرزمين خيالي)

از همان ابتدا، نتورك ماركتينگ از موضوع فعاليت خود دور شد. گفته مي شد”روياهايتان را بفروشيد”. منظورشان اين بودكه مردم به سبك هاي زندگي ممكن خود باور داشته باشند و به آنها ملحق شوند. هرگز دربارۀ شكست ها صحبت نكنيد، هرگز دربارۀ بحث و جدل ها صحبت نكنيد، فقط به آنها نشان دهيد كه اين شبكه چه قدر مي‌‌تواند روزي بزرگ شود.

مشكل اين روش تفكر اين است كه زمينه جديدي را براي شكست ايجاد مي كند. آنها به اين باور مي‌رسند كه اين امر آسان خواهد بود، يا اينكه نياز به كار يا تلاش نخواهد داشت و وقتي كه متوجه شوند كه افكار ابتدايي شان كاملا نادرست است، انصراف مي‌دهند.

آيا مي‌توانيد ميزان شكست كسب و كارهاي كوچك را تصور كنيد اگر ۷۵ درصد از مردم به اين فكر كنند كه، “محصولات من خيلي خوب هستند و خودشان به فروش ميرسند؟”. آيا مي‌توانيد تصور كنيد كه چقدر ورشكستگي كسب و كارهاي كوچك اتفاق مي‌افتد اگر صاحبان آنها به اين فكر كنند كه “همه چيزي كه بايد انجام دهم اين است كه ۵ مشتري را پيدا كنم و هركدام آنها به ۵ نفر ديگر مي گويند.”؟

ام ال ماركتينگ چنين بد نامي اي دارد و به خاطر اين است كه در آن فروش بيش از پيش اتفاق مي افتد. حقيقت را به مردم بگوييد، از آسيب پذيري نهراسيد. رابطه ايجاد كنيد و رويا هاي خود را به فروش نرسانيد.

“اين يك طرح هرمي است.”

اگر تا كنون به آن پي نبرده ايد، تقريبا هر كسب و كار به همين شيوه سازماندهي شده است. يك مالك يا مديرعامل وجود دارد و معمولا دو مدير اجرايي (كارگزار) زير نظر آنها هستند. در زير نظر اين كارگزاران، مجموعه اي از مديران وجود دارند، و مجموعه اي از كاركنان هم تحت نظر آنها است.

به نظر آشناست؟

ساختار هرمي در هزاران، يا حتي ميليون ها تجارت در سراسر جهان به چشم مي‌خورد. شخصا زماني كه مردم اين را به من مي گويند دوست دارم. به سادگي پاسخ مي‌دهم “پس هر تجارت بايد يك طرح هرمي باشد”. آنها معمولا نمي دانند چگونه پاسخ دهند.

مسئله پيش رو اين است كه بسياري از مردم از اين شيوه تفكر استفاده مي‌كنند تا بازاريابي شبكه اي را به عنوان “تجارت واقعي” رد كنند.

يك بار ديگر ميگويم، به اعتقاد من اين خطا از طرف ماست.

اولا ما نبايد فرض كنيم مردم دركي از ساختار هاي كسب و كار داشته باشند. بسياري از افرادي كه با آنها برخورد ميكنيم كه براي راه اندازي يك تجارت اقدام مي‌كنند هرگز خودشان تاكنون كسب وكارخود راراه نينداخته اند. به ياد داشته باشيد، هميشه هر كجا كه هستيد ديدگاه خودتان را داشته باشيد. فرض نكنيد كه آنها از هر چيزي آگاهي دارند. عجله نكنيد و به آرامي و با حوصله مراحل معرفي را براي آنها انجام دهيد.

دوم، اطمينان حاصل كنيد كه ديدگاه خود را از چگونگي شكل گيري كسب و كار به آنها آموزش داده ايد قبل از اينكه آنها فرصت اعتراض به شما و استفاده ازجمله “اين يك طرح هرمي است” را داشته باشند .اگر خيلي قبل تر از اينكه فرصت خود را در اختيارشان بگذاريد، گفت و گوي خود را درباره ساختار تجارت و نحوه شكل گيري آنها شروع كنيد، اكنون ميدانيد كه آنها مي‌فهمند.

"من يك فروشنده نيستم “

يكي از رايج ترين پاسخ هايي كه مي‌شنوم اين است كه “من مثل تو يك فروشنده نيستم “. اگر اعتراض را از مشتري احتمالي خود دريافت مي كنيد، دو چيز متفاوت در حال انجام است.

اول اينكه آنها شما را به عنوان يك فروشنده مي‌شناسند. محتواي پيام شما درباره فروش است. وقتي آنها از شما مي‌پرسند كه چه كاري انجام مي دهيد؟ پاسخ مي دهيد: “من __________ مي فروشم” مهم است كه به ياد داشته باشيد كه شما يك فروشنده نيستيد، يك مشاوريد، شما به مردم در مورد چگونگي زندگي بهتر مشاوره مي‌دهيد. شما در مورد چگونگي افزودن يك جريان اضافي درآمد رايزني مي كنيد. اگر مانند يك مشاور صحبت و عمل كنيد ، همكارانتان يا ديگران ديگر شما را به عنوان يك فروشنده نمي شناسند.

دوم، در طول دعوت خود (به همكاري)، شما درحال فروش هستيد. خيلي سخت است كه با ايده شروع كسب وكار به كسي چيزي بفروشيد. آنها حتي قبل از اينكه شما را ملاقات كنند اگر تا كنون اقدام به كار آفريني كرده باشند خودشان اين چيز ها را مي‌دانند. نيازي نيست كه براي شروع يك تجارت بازاريابي شبكه اي به كسي چيزي بفروشيد. داستان خود را برايشان تعريف كنيد. به آنها بگوييد كه روند كار چطور بوده و چه تغييراتي را اكنون در زندگي خود مشاهده مي‌كنيد و بحث را همان جا متوقف كنيد.

بنابراين بسياري از اين مسائل ناشي از فقدان يك مهارت واحد است. بازاريابي شبكه اي افزون بر فروش ناشي از ترس از رد شدن است. چون مي‌ترسيم كه يك استخدام جديد را از دست بدهيم زياد قول ميدهيم. اعتراضاتي مانند “اين يك طرح هرمي” است ناشي از شكست در ايجاد يك رابطه قبل از دعوت است. در نهايت، اعتراضاتي چون”من يك فروشنده مثل تونيستم” از يك وضعيت ضعيف ناشي مي شود. ما خودمان را طوري نشان نمي دهيم (كاري نمي كنيم) كه مشتري چيزي راكه ما مي‌خواهيم، بخواهد.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 12

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 128
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 32
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 10
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 150
 • بازدید ماه : 2153
 • بازدید سال : 2153
 • بازدید کلی : 35648
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی