loading...

شركت بازاريابي شبكه اي عطاكو

در حال حاضر نتورك ماركتينگ يكي از موضوعاتي است كه در بسياري از جمع هاي دوستانه راجب آن صحبت مي شود كه يا افرادي عضو نتورك هستند و يا افرادي كه عضو شركت هاي بازا

بازدید : 204
11 زمان : 1399:2

در حال حاضر نتورك ماركتينگ يكي از موضوعاتي است كه در بسياري از جمع هاي دوستانه راجب آن صحبت مي شود كه يا افرادي عضو نتورك هستند و يا افرادي كه عضو شركت هاي بازاريابي شبكه اي نيستند درحال كسب اطلاعات راجب آن هستند. در اين مقاله ما تصميم داريم راجب دوره هاي مختلف بازاريابي شبكه اي از ابتداي ورد آن به ايران تا بحال صحبت كنيم.

نتورك ماركتينگ در ايران داراي 3 دوره مي باشد كه هر دوره را توضيح مي دهيم.

دوره اول از سال 79 تا 86

اين دوره هم زمان بود با ورود شركت گلدكوئست، وست ويژن و تعدادي ديگر از شركت هاي غيرقانوني. روند كار اين شركت ها به اين صورت بود كه از يك شركت ساختگي شروع مي شد و از افزاد خواسته مي شد با خريد يك پلن وارد شركت شوند و با آوردن دو نفر در دو دست چپ و راست پورسانت بگيرند و اين كار را براي زيرمجموعه هايشان ادامه دهند. مردم هم كه شناختي از نتورك نداشتند با صرف هزينه وارد مي شدند و بعد از مدتي كه سركرده اصلي غيبش ميزد متوجه مي شدند كه سرشان كلاه رفته است.

اين اتفاق براي بسياري از افرادي كه اين دسيسه برايشان تازگي داشت، افتاد و افراد زيادي اموالشان را از دست دادند.

در دسيسه هرمي هيچ كالايي وجود نداشت هيچ خريدي صورت نمي گرفت و هيچ اصول و آموزشي هم نبود. صرفا برقراري تعادل و گرفتن پورسانت كه خيلي از افراد را وسوسه مي كرد تا وارد هرم شوند. اين نوع دسيسه چندين دهه قبل در آمريكا و اروپا رواج پيدا كرده بود كه بعد از مدتي در اين كشورها از آن ممانعت به عمل آمد و براي هميشه غيرقانوني اعلام شد.اما كشورهاي در حال توسعه چون ايران كه مردمش اطلاعي از اين دسيسه نداشتند محل مناسبي براي راه اندازي اين دسيسه بود.

سيستم هاي هرمي چون آبي گل لود براي هميشه چهره بازاريابي شبكه اي را در ايران تيره و تار كردند. بلاخره سطح نارضايتي و شكايت مردم از اين سيستم افزايش پيدا كرد و برخي دفاتر در استان ها توسط پليس شناسايي و منحل شدند و سايت آن ها توسط پليس فيلتر شد. در سال 86 پرونده بسياري از نتورك ها در ايران براي هميشه بسته شد و به فراموشي سپرده شد و موج اول اين صنعت در اين سال به پايان رسيد.

دوره دوم از سال 87 تا 89

يك سال بعد مجددا نتوركرهاي شكست خورده دوباره فعاليت خود را آغاز كردند. چند شركت خارجي وارد كار شدند و برخي شركت هاي داخلي نيز كار خود را شروع كردند. پلن هاي آنان كمي تغير كرده بود و در بعضي از آن ها گفته مي شد كه شما در واقع در اين شركت با مبلغي سرمايه گذاري مي كنيد و با ورود اعضاي بيشتر پورسانت دريافت مي كنيد ولي سيستم آموزشي و درآمدزايي همانند گذشته بود و تغيري نكرده بود. در آن سال ها كتاب ها و مقالات زيادي چاپ شد تا بتواند همه سوء تفاهم ها و تيرگي ها را براي همه افراد روشن كند. اما اين موج هم مدت زيادي دوام نياورد و حاصل آن چيزي نبود جز عده اي مال باخته كه قصد شكايت داشتند.

دوره سوم از سال 90 تاكنون

اما از سال 90 تاكنون اوضاع نتورك بسيار تغير كرد. دولت توانست قوانيني را براي نتورك ماركتينگ به ثبت برساند. يكي از قوانين مهم حذف شده، حذف سيستم باينري است. ديگر نيازي نبود افراد در زير مجموعه هايشان تعادل برقرار نمايند تا پورسانت بگيرند. در اين دوره پورسانت به خاطر ورودي در مجموعه دريافت نمي شد و بخشي از پورسانت مربوط به فروش محصول در مجموعه ها مي شد.

يكي از مزاياي بازاريابي شبكه اي اين است كه واسطه ها حذف مي شوند و با خريد اجباري كاملا مخالفت شده است. دولت نيز تاكيد زيادي بر توليد و فروش محصولات ايراني داشته و آن را به عنوان يك قانون در شركت ها تصويب كرده است. لازم به ذكر است كه با رشد روزافزون و قانونمند نتورك هاي ايراني ديگر اثري از نتورك هاي خارجي وجود ندارد و اين براي صنعت ام ال ام كشور از مزاياي بالاي برخوردار است.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

در حال حاضر نتورك ماركتينگ يكي از موضوعاتي است كه در بسياري از جمع هاي دوستانه راجب آن صحبت مي شود كه يا افرادي عضو نتورك هستند و يا افرادي كه عضو شركت هاي بازاريابي شبكه اي نيستند درحال كسب اطلاعات راجب آن هستند. در اين مقاله ما تصميم داريم راجب دوره هاي مختلف بازاريابي شبكه اي از ابتداي ورد آن به ايران تا بحال صحبت كنيم.

نتورك ماركتينگ در ايران داراي 3 دوره مي باشد كه هر دوره را توضيح مي دهيم.

دوره اول از سال 79 تا 86

اين دوره هم زمان بود با ورود شركت گلدكوئست، وست ويژن و تعدادي ديگر از شركت هاي غيرقانوني. روند كار اين شركت ها به اين صورت بود كه از يك شركت ساختگي شروع مي شد و از افزاد خواسته مي شد با خريد يك پلن وارد شركت شوند و با آوردن دو نفر در دو دست چپ و راست پورسانت بگيرند و اين كار را براي زيرمجموعه هايشان ادامه دهند. مردم هم كه شناختي از نتورك نداشتند با صرف هزينه وارد مي شدند و بعد از مدتي كه سركرده اصلي غيبش ميزد متوجه مي شدند كه سرشان كلاه رفته است.

اين اتفاق براي بسياري از افرادي كه اين دسيسه برايشان تازگي داشت، افتاد و افراد زيادي اموالشان را از دست دادند.

در دسيسه هرمي هيچ كالايي وجود نداشت هيچ خريدي صورت نمي گرفت و هيچ اصول و آموزشي هم نبود. صرفا برقراري تعادل و گرفتن پورسانت كه خيلي از افراد را وسوسه مي كرد تا وارد هرم شوند. اين نوع دسيسه چندين دهه قبل در آمريكا و اروپا رواج پيدا كرده بود كه بعد از مدتي در اين كشورها از آن ممانعت به عمل آمد و براي هميشه غيرقانوني اعلام شد.اما كشورهاي در حال توسعه چون ايران كه مردمش اطلاعي از اين دسيسه نداشتند محل مناسبي براي راه اندازي اين دسيسه بود.

سيستم هاي هرمي چون آبي گل لود براي هميشه چهره بازاريابي شبكه اي را در ايران تيره و تار كردند. بلاخره سطح نارضايتي و شكايت مردم از اين سيستم افزايش پيدا كرد و برخي دفاتر در استان ها توسط پليس شناسايي و منحل شدند و سايت آن ها توسط پليس فيلتر شد. در سال 86 پرونده بسياري از نتورك ها در ايران براي هميشه بسته شد و به فراموشي سپرده شد و موج اول اين صنعت در اين سال به پايان رسيد.

دوره دوم از سال 87 تا 89

يك سال بعد مجددا نتوركرهاي شكست خورده دوباره فعاليت خود را آغاز كردند. چند شركت خارجي وارد كار شدند و برخي شركت هاي داخلي نيز كار خود را شروع كردند. پلن هاي آنان كمي تغير كرده بود و در بعضي از آن ها گفته مي شد كه شما در واقع در اين شركت با مبلغي سرمايه گذاري مي كنيد و با ورود اعضاي بيشتر پورسانت دريافت مي كنيد ولي سيستم آموزشي و درآمدزايي همانند گذشته بود و تغيري نكرده بود. در آن سال ها كتاب ها و مقالات زيادي چاپ شد تا بتواند همه سوء تفاهم ها و تيرگي ها را براي همه افراد روشن كند. اما اين موج هم مدت زيادي دوام نياورد و حاصل آن چيزي نبود جز عده اي مال باخته كه قصد شكايت داشتند.

دوره سوم از سال 90 تاكنون

اما از سال 90 تاكنون اوضاع نتورك بسيار تغير كرد. دولت توانست قوانيني را براي نتورك ماركتينگ به ثبت برساند. يكي از قوانين مهم حذف شده، حذف سيستم باينري است. ديگر نيازي نبود افراد در زير مجموعه هايشان تعادل برقرار نمايند تا پورسانت بگيرند. در اين دوره پورسانت به خاطر ورودي در مجموعه دريافت نمي شد و بخشي از پورسانت مربوط به فروش محصول در مجموعه ها مي شد.

يكي از مزاياي بازاريابي شبكه اي اين است كه واسطه ها حذف مي شوند و با خريد اجباري كاملا مخالفت شده است. دولت نيز تاكيد زيادي بر توليد و فروش محصولات ايراني داشته و آن را به عنوان يك قانون در شركت ها تصويب كرده است. لازم به ذكر است كه با رشد روزافزون و قانونمند نتورك هاي ايراني ديگر اثري از نتورك هاي خارجي وجود ندارد و اين براي صنعت ام ال ام كشور از مزاياي بالاي برخوردار است.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 12

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 128
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 53
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 72
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 54
 • بازدید ماه : 2057
 • بازدید سال : 2057
 • بازدید کلی : 35552
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی