loading...

شركت بازاريابي شبكه اي عطاكو

براي اين كار نيازي نيست كه در هنگام دعوت تبديل به آدمي ديگر شويد، صرفاً خودتان باشيد و از جمله بندي هاي هميشگي خود استفاده كنيد.

بازدید : 246
11 زمان : 1399:2

توجه !! در اينجا، ما قصد نداريم براي دعوت از افراد ليست شما، تكنيك هايي ارائه كنيم كه لزوماً تمامي افراد و افكار را پوشش دهد، چرا كه دعوت كردن شما از اطرافيانتان، بستگي دارد به رابطه شما با ايشان، شخصيت و شرايط زماني و مكاني اي كه هر دو در آن قرار داريد، كه هيچ يك از اين موارد در انسانهاي مختلف يكسان نيست. از اين رو پيشنهاد مي كنيم، در هنگام دعوت سعي كنيد خودتان در مورد هر نفر انتخاب نماييد كه از چه جملات و روشي براي دعوت استفاده نماييد.

براي اين كار نيازي نيست كه در هنگام دعوت تبديل به آدمي ديگر شويد، صرفاً خودتان باشيد و از جمله بندي هاي هميشگي خود استفاده كنيد.

ولي در جهت افزايش سطح كيفي و همچنين منظم تر شدن موارد خطور كننده به ذهنتان، نكاتي مهم و همچنين دو روش كلي را به شما بيان مي كنيم :

نكته مهم : مهمترين اصل در هنگام دعوت شما از عزيزانتان به شنيدن فرصت شغلي بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ)، ايمان و اطمينان قلبي، رفتاري وگفتاري شما به اين امر مي باشد، شما مي خواهيد زندگي آن فرد را با معرفي يكي از بهترين و كاملترين شغل هاي دنيا به او، تغيير دهيد. ايمان شما افزايش نمي يابد مگر با مطالعه، شركت مداوم در جلسات تيم و افزايش ديد و سطح اطلاعاتيتان. اگر هنوز باور نداريد كه اين تجارت زندگي شما و اطرافيان شما را تغيير مي دهد، حتماً مجدداً جزوات و موارد نت برداري كرده تان از جلسات آموزشي و هفتگي را با تفكر و بررسي دقيقتر مطالعه نماييد، از حاميان خود سوال كنيد (حتي از ليدرهاي بالاي سازمان سوال نماييد) تا با منطق و دلايل كامل به اين نتيجه برسيد كه امروز فرصتي به شما روي آورده كه به واسطه آن زندگي شما طي يك تا دو سال آينده تغيير خواهد كرد و شما نيز مي توانيد اين فرصت را به عزيزانتان بدهيد …

**آنچه در دل و ايمان شما اثر گذاشته است ، هرجا بازگو كنيد، اثر خواهد گذاشت.**

اما در مجموع ما دو روش كلي را براي دعوت پيشنهاد مي كنيم:

 1. دعوت به صورت مستقيم:

افراد دعوت شونده در اين روش خود به سه دسته تقسيم م يگردند :

_ دسته اول: افرادي كه مستقيماً دعوت به شنيدن امكانات شركتي مي شوند، كه داراي سيستم بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) مي باشد.

شما دو گروه را مي توانيد به اين روش دعوت نماييد: گروه اول كساني هستند كه در ليست A قرار گرفته اند و نيز با بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) آشنا بوده و ديدگاه مثبتي بر روي آن دارند. گروه دوم افرادي هستند كه در ليست A قرار گرفته اند از طرفي شما با ايشان رابطه خيلي خيلي نزديك و صميمي داريد، چرا كه اگر به آنها از وجود سيستم بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) در اين شركت حرفي نزنيد و ايشان خود بعداً متوجه شوند ممكن است از شما دلگير شوند كه چرا با آنها راحت نبوديد و از طرفي ديگر به دليل اعتبار بسيار بالاي شما بر روي ايشان، حتي اگر وي با اين صنعت به دليل اطلاعات نادرستش مخالف باشد، به خاطر شما هم كه شده در جلسه معارفه شركت حضور پيدا مي كند.

نكته : به طور كلي اگر فرد مدعو، قبل از حضور در جلسه معارفه اطلاع داشته باشد كه شركت شما علاوه بر امكان بازاريابي مستقيم، امكان بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) را نيز دارد، كار براي پرزنتور شما راحتتر مي شود ، در اين راستا اين موضوع را به خاطر داشته باشيد، در صورتي شما مي توانيد افراد با صميميت كمتر را مستقيماً به شنيدن كار بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) دعوت نماييد، كه در رابطه با مطالب زير اشراف و قدرت انتقال داشته باشيد :

– تفاوت و ارزش يك شغل اهرمي، نسبت به مشاغل ساعتي و موانعي كه بر سر راه اكثريت ما قرار دارد كه عملاً نمي توانيم شغل اهرمي داشته باشيم.

– تفاوت شركت هاي سالم و ناسالم.

– %۱۰۰ بدون ريسك مالي بودن شغل بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ).

– پاره وقت بودن اين شغل و اينكه زمان كاري فرد در اختيار خود ايشان مي باشد.

– چندصد هزار نفري كه در حال فعاليت دربازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) هستند…

– آدرس سايتي كه ليست شركت هاي داراي مجوز در آن موجود مي باشد. ( www.networkmarketing.mimt.gov.ir )

– همراه داشتن قسمت هايي از برنامه هاي تلويزيوني و يا مقالات علمي كه در مورد بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) صحبت شده…

پس حتماً به خوبي بر روي مطالب فوق قبل از دعوت كردن افراد مد نظر، مرور و تمرين نماييد (با كمك حامي خود)

نكته: اين موضوع را فراموش نكنيد كه موارد بالا صرفاً در راستاي ايجاد اين احساس در فرد مدعو است كه ارزش دارد ۴۵ دقيقه از زمان خود را به شنيدن كار شما اختصاص دهد، همين، هدف اين نيست كه شما فرد را به طور كامل معارفه نماييد و قانع نماييد كه شروع به فعاليت كند، هدف صرفاً كنجكاو كردن ايشان و احياناً بازكردن نسبي گارد وي براي شنيدن در مورد كار شما مي باشد.

دو نكته كاربردي براي افرادي كه در مقابل شنيدن صحبت هاي شما يا پرزنتور شما مقاومت(اينرسي) نشان مي دهند:

نكته ۱: در مواردي كه فرد مقابل شما در گذشته در يك يا چند شركت شبه بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) فعاليت كرده بود و هم اكنون آنها را كنار گذاشته بود، مي توانيد از اين متد استفاده نماييد كه به ايشان بگوييد: “مي تونم بپرسم كه چه چيزي باعث شد از اون كار دست بكشي؟ ” آن فرد هر پاسخي دهد بي شك به يك يا چند مشكل موجود در شركت هاي ناسالم شبكه اي اشاره خواهد كرد (مثلاً غير قانوني بودن، ارزنده نبودن محصول، در نتيجه سختي بسيار زياد كار، ريسك موجود در بازگشت پول پرداختي اوليه افراد و در نتيجه امكان ضرر كردن ايشان، تيمي كه غير علمي و صرفاً با جبر با ايشان برخورد مي كردند و غيره )

سپس مي توانيد مثلاً به وي بگوييد:”به نظرت اگر اون شركت اين مشكل يا مشكلات رو نداشت، تو هنوز توش كار مي كردي؟ به نظرت اگر اون موانع نبود كار نتيجه داري بود؟ اگر اون مسائل نبود پول زيادي مي شد ازش به دست آورد؟؟ “. سعي كنيد در ذهن فرد اين موضوع را روشن نماييد كه بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) واقعي، اگر جايي در كشور ما ديده شود بي شك مي تواند براي او و بقيه بسيار رشد ايجاد نمايد. سپس به وي بگوييد كه اكنون چنين فرصتي به واسطه قانونمند شدن اين صنعت در كشور ايران نيز ايجاد شده (سپس با جمله بندي هاي دلخواه خودتان فرد را دعوت نماييد …)

نكته ۲ : بعضي مواقع فردي كه از سوي شما مورد دعوت به كار قرار مي گيرد حتي بدون اينكه در مورد صنعت، شركت و محصولات شما اطلاعاتي داشته باشد، به شما پاسخ منفي مي دهد! در اينگونه موارد مي توانيد متني را به وي بيان كنيد تا منجر به اين شود كه كمي منطقي تر بر روي دعوت شما فكر كند، به عنوان مثال بگوييد: “من به تو حق مي دهم كه اينطور فكر كني، ولي يك سوال از تو دارم، اگر، فقط اگر ، فرض كنيم اين كار ۱۰۰ % قانوني باشه و در اون اين امكان وجود داشته باشه كه زندگي تو متحول بشه، خوب هست يا بد؟ (در اينجا سعي كنيد فرد را به اين دعوت نماييد كه صرفاً اين موضوع را تصور نمايد، نه اينكه لزوماً به دعوت واقعي شما جواب مثبتي بخواهد بدهد …)

خوب، حالا يك چيزي رو مي خواهم به تو بگم: تو هنوز نميدوني اين شركت چطوري كار مي كنه ولي من، هم روي تمامي مداركش تحقيق كردم، هم اونهارو ديدم و هم محصولاتش رو ديدم و هم افرادي كه يك مدت اونجا كار مي كنند و درآمد خوبي دارنرو ديدم، با اين حال فرض مي كنيم كه به احتمال ۹۰ % حق با تويي باشه كه الان بدون اشراف بر موضوع داري نظر ميدي، و فقط ۱۰ % حق با من باشه كه تحقيق كردم ! به نظر تو اگر، فقط اگر اون ۱۰ % من درست باشه و واقعاً اين پيشنهادي باشه كه بتونه تاثير مثبت زيادي تو آينده ات ايجاد كنه، آيا ارزش اين رو نداره كه ۴۰ دقيقه اون رو بشنوي؟! در نهايت قراره چه اتفاقي بيفته؟! ، قراره دو حالت پيش بياد: يا ۹۰ % حدس تو درست از آب در مياد، و اين پيشنهاد خوبي نيست، كه در اين صورت فقط ۴۰ دقيقه وقتت رو كنار رفيقت بودي، با يك چيزي آشنا شدي كه دولت شديداً داره تلاش مي كنه كه او نرو توسعه و رشد بده، و بعدشم ديگه قرار نيست حتي يك تماس از سمت من در رابطه با اون داشته باشي، يا اينكه به اين نتيجه مي رسي كه انگار يك خبرهاي جالبي اونجا هست و يه جورايي ۱۰ % حرف من درسته، كه حالا اون موقع مي توني با اطلاعات درست روش فكر كني و هر تصميمي كه دوست داشته باشي رو بگيري …) انتخاب جمله بندي هاي شما به خود شما، فرد مقابلتون و ذهنيت هاي ايشان بستگي دارد …)

_ دسته دوم: افرادي كه مستقيماً دعوت به شنيدن يك بيزينس، جهت همكاري با شما مي شوند (در اينجا مي توانيد زمينه كاري خود را فروش و بازاريابي براي محصولات يك شركت بزرگ بيان كنيد).شما دو گروه را مي توانيد به اين روش دعوت مي نماييد:

گروه اول افرادي هستند كه در ليست افراد شما به آنها B داده شده.

گروه دوم افرادي هستند كه B گرفته اند ولي شما ترجيح داده ايد كه ابتدا ايشان را به عنوان شنيدن يك كار دعوت كنيد و در جلسه معارفه پرزنتور شما فرصت تشكيل شبكه را براي ايشان باز نمايد.

_ دسته سوم: ايشان افرادي هستند كه ما مستقيماً به آنها خريد از محصولاتمان را پيشنهاد مي كنيم. اين افراد در ليست شما B, C و A گرفته اند. توجه : بعضي اوقات به صلاح ديد خودتان و حاميتان، مي توانيد حتي براي افرادي كه A و B هم گرفته اند از اين طريق باب آشنايي با شركت خود را بگشاييد. احتمالاً ايشان بعد از خريد و مصرف محصولات شما، در مورد شركتتان كنجكاو خواهند شد و يا حتي خود تبليغ كننده اين محصولات خواهند شد، در آن زمان به راحتي مي توانيد به آنها پيشنهاد فروش و يا حتي تشكيل تيم فروش را نيز بدهيد.

اين مقاله ادامه دارد و شما مي توانيد "دعوت به صورت غير مستقيم" را در چگونگي دعوت در بازاريابي شبكه اي (2) مطالعه بفرماييد.

توجه !! در اينجا، ما قصد نداريم براي دعوت از افراد ليست شما، تكنيك هايي ارائه كنيم كه لزوماً تمامي افراد و افكار را پوشش دهد، چرا كه دعوت كردن شما از اطرافيانتان، بستگي دارد به رابطه شما با ايشان، شخصيت و شرايط زماني و مكاني اي كه هر دو در آن قرار داريد، كه هيچ يك از اين موارد در انسانهاي مختلف يكسان نيست. از اين رو پيشنهاد مي كنيم، در هنگام دعوت سعي كنيد خودتان در مورد هر نفر انتخاب نماييد كه از چه جملات و روشي براي دعوت استفاده نماييد.

براي اين كار نيازي نيست كه در هنگام دعوت تبديل به آدمي ديگر شويد، صرفاً خودتان باشيد و از جمله بندي هاي هميشگي خود استفاده كنيد.

ولي در جهت افزايش سطح كيفي و همچنين منظم تر شدن موارد خطور كننده به ذهنتان، نكاتي مهم و همچنين دو روش كلي را به شما بيان مي كنيم :

نكته مهم : مهمترين اصل در هنگام دعوت شما از عزيزانتان به شنيدن فرصت شغلي بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ)، ايمان و اطمينان قلبي، رفتاري وگفتاري شما به اين امر مي باشد، شما مي خواهيد زندگي آن فرد را با معرفي يكي از بهترين و كاملترين شغل هاي دنيا به او، تغيير دهيد. ايمان شما افزايش نمي يابد مگر با مطالعه، شركت مداوم در جلسات تيم و افزايش ديد و سطح اطلاعاتيتان. اگر هنوز باور نداريد كه اين تجارت زندگي شما و اطرافيان شما را تغيير مي دهد، حتماً مجدداً جزوات و موارد نت برداري كرده تان از جلسات آموزشي و هفتگي را با تفكر و بررسي دقيقتر مطالعه نماييد، از حاميان خود سوال كنيد (حتي از ليدرهاي بالاي سازمان سوال نماييد) تا با منطق و دلايل كامل به اين نتيجه برسيد كه امروز فرصتي به شما روي آورده كه به واسطه آن زندگي شما طي يك تا دو سال آينده تغيير خواهد كرد و شما نيز مي توانيد اين فرصت را به عزيزانتان بدهيد …

**آنچه در دل و ايمان شما اثر گذاشته است ، هرجا بازگو كنيد، اثر خواهد گذاشت.**

اما در مجموع ما دو روش كلي را براي دعوت پيشنهاد مي كنيم:

 1. دعوت به صورت مستقيم:

افراد دعوت شونده در اين روش خود به سه دسته تقسيم م يگردند :

_ دسته اول: افرادي كه مستقيماً دعوت به شنيدن امكانات شركتي مي شوند، كه داراي سيستم بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) مي باشد.

شما دو گروه را مي توانيد به اين روش دعوت نماييد: گروه اول كساني هستند كه در ليست A قرار گرفته اند و نيز با بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) آشنا بوده و ديدگاه مثبتي بر روي آن دارند. گروه دوم افرادي هستند كه در ليست A قرار گرفته اند از طرفي شما با ايشان رابطه خيلي خيلي نزديك و صميمي داريد، چرا كه اگر به آنها از وجود سيستم بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) در اين شركت حرفي نزنيد و ايشان خود بعداً متوجه شوند ممكن است از شما دلگير شوند كه چرا با آنها راحت نبوديد و از طرفي ديگر به دليل اعتبار بسيار بالاي شما بر روي ايشان، حتي اگر وي با اين صنعت به دليل اطلاعات نادرستش مخالف باشد، به خاطر شما هم كه شده در جلسه معارفه شركت حضور پيدا مي كند.

نكته : به طور كلي اگر فرد مدعو، قبل از حضور در جلسه معارفه اطلاع داشته باشد كه شركت شما علاوه بر امكان بازاريابي مستقيم، امكان بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) را نيز دارد، كار براي پرزنتور شما راحتتر مي شود ، در اين راستا اين موضوع را به خاطر داشته باشيد، در صورتي شما مي توانيد افراد با صميميت كمتر را مستقيماً به شنيدن كار بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) دعوت نماييد، كه در رابطه با مطالب زير اشراف و قدرت انتقال داشته باشيد :

– تفاوت و ارزش يك شغل اهرمي، نسبت به مشاغل ساعتي و موانعي كه بر سر راه اكثريت ما قرار دارد كه عملاً نمي توانيم شغل اهرمي داشته باشيم.

– تفاوت شركت هاي سالم و ناسالم.

– %۱۰۰ بدون ريسك مالي بودن شغل بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ).

– پاره وقت بودن اين شغل و اينكه زمان كاري فرد در اختيار خود ايشان مي باشد.

– چندصد هزار نفري كه در حال فعاليت دربازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) هستند…

– آدرس سايتي كه ليست شركت هاي داراي مجوز در آن موجود مي باشد. ( www.networkmarketing.mimt.gov.ir )

– همراه داشتن قسمت هايي از برنامه هاي تلويزيوني و يا مقالات علمي كه در مورد بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) صحبت شده…

پس حتماً به خوبي بر روي مطالب فوق قبل از دعوت كردن افراد مد نظر، مرور و تمرين نماييد (با كمك حامي خود)

نكته: اين موضوع را فراموش نكنيد كه موارد بالا صرفاً در راستاي ايجاد اين احساس در فرد مدعو است كه ارزش دارد ۴۵ دقيقه از زمان خود را به شنيدن كار شما اختصاص دهد، همين، هدف اين نيست كه شما فرد را به طور كامل معارفه نماييد و قانع نماييد كه شروع به فعاليت كند، هدف صرفاً كنجكاو كردن ايشان و احياناً بازكردن نسبي گارد وي براي شنيدن در مورد كار شما مي باشد.

دو نكته كاربردي براي افرادي كه در مقابل شنيدن صحبت هاي شما يا پرزنتور شما مقاومت(اينرسي) نشان مي دهند:

نكته ۱: در مواردي كه فرد مقابل شما در گذشته در يك يا چند شركت شبه بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) فعاليت كرده بود و هم اكنون آنها را كنار گذاشته بود، مي توانيد از اين متد استفاده نماييد كه به ايشان بگوييد: “مي تونم بپرسم كه چه چيزي باعث شد از اون كار دست بكشي؟ ” آن فرد هر پاسخي دهد بي شك به يك يا چند مشكل موجود در شركت هاي ناسالم شبكه اي اشاره خواهد كرد (مثلاً غير قانوني بودن، ارزنده نبودن محصول، در نتيجه سختي بسيار زياد كار، ريسك موجود در بازگشت پول پرداختي اوليه افراد و در نتيجه امكان ضرر كردن ايشان، تيمي كه غير علمي و صرفاً با جبر با ايشان برخورد مي كردند و غيره )

سپس مي توانيد مثلاً به وي بگوييد:”به نظرت اگر اون شركت اين مشكل يا مشكلات رو نداشت، تو هنوز توش كار مي كردي؟ به نظرت اگر اون موانع نبود كار نتيجه داري بود؟ اگر اون مسائل نبود پول زيادي مي شد ازش به دست آورد؟؟ “. سعي كنيد در ذهن فرد اين موضوع را روشن نماييد كه بازاريابي شبكه اي (نتورك ماركتينگ) واقعي، اگر جايي در كشور ما ديده شود بي شك مي تواند براي او و بقيه بسيار رشد ايجاد نمايد. سپس به وي بگوييد كه اكنون چنين فرصتي به واسطه قانونمند شدن اين صنعت در كشور ايران نيز ايجاد شده (سپس با جمله بندي هاي دلخواه خودتان فرد را دعوت نماييد …)

نكته ۲ : بعضي مواقع فردي كه از سوي شما مورد دعوت به كار قرار مي گيرد حتي بدون اينكه در مورد صنعت، شركت و محصولات شما اطلاعاتي داشته باشد، به شما پاسخ منفي مي دهد! در اينگونه موارد مي توانيد متني را به وي بيان كنيد تا منجر به اين شود كه كمي منطقي تر بر روي دعوت شما فكر كند، به عنوان مثال بگوييد: “من به تو حق مي دهم كه اينطور فكر كني، ولي يك سوال از تو دارم، اگر، فقط اگر ، فرض كنيم اين كار ۱۰۰ % قانوني باشه و در اون اين امكان وجود داشته باشه كه زندگي تو متحول بشه، خوب هست يا بد؟ (در اينجا سعي كنيد فرد را به اين دعوت نماييد كه صرفاً اين موضوع را تصور نمايد، نه اينكه لزوماً به دعوت واقعي شما جواب مثبتي بخواهد بدهد …)

خوب، حالا يك چيزي رو مي خواهم به تو بگم: تو هنوز نميدوني اين شركت چطوري كار مي كنه ولي من، هم روي تمامي مداركش تحقيق كردم، هم اونهارو ديدم و هم محصولاتش رو ديدم و هم افرادي كه يك مدت اونجا كار مي كنند و درآمد خوبي دارنرو ديدم، با اين حال فرض مي كنيم كه به احتمال ۹۰ % حق با تويي باشه كه الان بدون اشراف بر موضوع داري نظر ميدي، و فقط ۱۰ % حق با من باشه كه تحقيق كردم ! به نظر تو اگر، فقط اگر اون ۱۰ % من درست باشه و واقعاً اين پيشنهادي باشه كه بتونه تاثير مثبت زيادي تو آينده ات ايجاد كنه، آيا ارزش اين رو نداره كه ۴۰ دقيقه اون رو بشنوي؟! در نهايت قراره چه اتفاقي بيفته؟! ، قراره دو حالت پيش بياد: يا ۹۰ % حدس تو درست از آب در مياد، و اين پيشنهاد خوبي نيست، كه در اين صورت فقط ۴۰ دقيقه وقتت رو كنار رفيقت بودي، با يك چيزي آشنا شدي كه دولت شديداً داره تلاش مي كنه كه او نرو توسعه و رشد بده، و بعدشم ديگه قرار نيست حتي يك تماس از سمت من در رابطه با اون داشته باشي، يا اينكه به اين نتيجه مي رسي كه انگار يك خبرهاي جالبي اونجا هست و يه جورايي ۱۰ % حرف من درسته، كه حالا اون موقع مي توني با اطلاعات درست روش فكر كني و هر تصميمي كه دوست داشته باشي رو بگيري …) انتخاب جمله بندي هاي شما به خود شما، فرد مقابلتون و ذهنيت هاي ايشان بستگي دارد …)

_ دسته دوم: افرادي كه مستقيماً دعوت به شنيدن يك بيزينس، جهت همكاري با شما مي شوند (در اينجا مي توانيد زمينه كاري خود را فروش و بازاريابي براي محصولات يك شركت بزرگ بيان كنيد).شما دو گروه را مي توانيد به اين روش دعوت مي نماييد:

گروه اول افرادي هستند كه در ليست افراد شما به آنها B داده شده.

گروه دوم افرادي هستند كه B گرفته اند ولي شما ترجيح داده ايد كه ابتدا ايشان را به عنوان شنيدن يك كار دعوت كنيد و در جلسه معارفه پرزنتور شما فرصت تشكيل شبكه را براي ايشان باز نمايد.

_ دسته سوم: ايشان افرادي هستند كه ما مستقيماً به آنها خريد از محصولاتمان را پيشنهاد مي كنيم. اين افراد در ليست شما B, C و A گرفته اند. توجه : بعضي اوقات به صلاح ديد خودتان و حاميتان، مي توانيد حتي براي افرادي كه A و B هم گرفته اند از اين طريق باب آشنايي با شركت خود را بگشاييد. احتمالاً ايشان بعد از خريد و مصرف محصولات شما، در مورد شركتتان كنجكاو خواهند شد و يا حتي خود تبليغ كننده اين محصولات خواهند شد، در آن زمان به راحتي مي توانيد به آنها پيشنهاد فروش و يا حتي تشكيل تيم فروش را نيز بدهيد.

اين مقاله ادامه دارد و شما مي توانيد "دعوت به صورت غير مستقيم" را در چگونگي دعوت در بازاريابي شبكه اي (2) مطالعه بفرماييد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 12

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 128
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 50
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 10
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 168
 • بازدید ماه : 2171
 • بازدید سال : 2171
 • بازدید کلی : 35666
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی