loading...

شركت بازاريابي شبكه اي عطاكو

يكي از ادعاهايي كه درزمينه بازاريابي شبكه اي مطرح مي شود اين است كه هر كسي مي تواند كار بازاريابي را انجام دهد و به درآمد بالايي نيز دست يابد.

بازدید : 204
11 زمان : 1399:2

يكي از ادعاهايي كه درزمينه بازاريابي شبكه اي مطرح مي شود اين است كه هر كسي مي تواند كار بازاريابي را انجام دهد و به درآمد بالايي نيز دست يابد. اين ادعا نيمي از حقيقت را بيان مي كند و به طور كامل صحيح نيست. اين ادعا بسيار گمراه كننده است، چرا كه همه افراد توانايي انجام فروش و بازاريابي را ندارند و هم چنين هيچ كدام از بازاريابان نمي توانند درآمد يكساني داشته باشند.

افرادي كه وارد نتورك ماركتينگ مي شوند ويژگي هاي متفاوتي از نظر مالي، زماني و مهارت دارند و عده اي قادر هستند كسب و كار پرسودتري را در طول مدت 24 ماه بسازند. اما اين موضوع به اين معني نيست كه افراد بعدي هم قادر خواهند بود در همين مدت زمان، به همين جايگاه دست يابند.

ايرادي كه براي اين ادعا مطرح است اين است كه عنوان شده همه افراد با سرعت هرچه تمام تر مي توانند به درآمد و نتايج مشابه به افراد كهنه كار شركت دست پيدا كنند، درصورتي كه اين يك ادعا بيشتر نيست. بطور مثال فردي كه مدير فروش و تبليغات يك شركت بوده به عنوان يك نماينده فروش در شركتي مشغول به كار شود آيا سرعت پيشرفت و دست يابي به درآمد او همانند افراد ديگري هم چون مهندس، منشي، خانه دار،كارمند بانك و... است؟؟ مسلما جواب اين سوال منفي است به دو دليل:

1- تجربه كاري فردي كه مدير فروش بوده با افراد معمولي متفاوت است و استرس ها و بحران هايي كه افراد ديگر با آن مواجه مي شوند را اين فرد ندارد.

2- اين فرد با فراغ بال بيشتري قادر به سرمايه گذاري در اين كار مي باشد و بدون مواجه با مشكل مي تواند سرمايه گذاري در اين كار را انجام دهد.

اين حرفه همانند پازل است. عوامل متفاوتي در رسيدن به موفقيت موثر هستند كه درست و منظم چيده شدن آن ها سبب تسريع و راحت انجام شدن كارها مي شود.

يكي از قطعات پازل سطح مهارت افراد است. ميزان مهارت فروشندگي كه يك فرد در آغاز كار با خود به همراه دارد بر موفقيت او تاثير خواهد گذاشت. البته لازم به ذكر است كه تمامي اين مهارت ها را مي توان با آموزش به افراد توسعه داد يعني هر كسي كه بخواهد مي تواند اين مهارت ها را ياد بگيرد و آن ها را توسعه دهد. البته سطح مهارت عاملي است كه نياز به كنترل ندارد يعني وقتي مي خواهيد تيم جذب كنيد لازم نيست حتما از بين افراد با مهارت باشد، چرا كه افراد به راحتي مي توانند اين مهارت را با صرف وقت ياد بگيرند.

اما سه عامل بسيار مهم ديگر وجود دارد كه بايد در جذب افراد به آن ها توجه داشت و آن ها كنترل كرد:

زمان

علاقه

نقدينگي

زماني كه با افراد صحبت مي كنيد مطمن شويد كه آن ها علاقه به ساختن يك كسب و كار بلند مدت را دارند و به دنبال يك جهش سريع و يك شب ثروتمند شدن نيستند. افراد مي توانند كارشان را با 8 تا 10 ساعت كار در هفته بسازند اما اگر مي خواهند به عنوان يك شغل تمام وقت به آن نگاه كنند و در آن جدي باشند، حداقل نياز به 15 ساعت كار در هفته دارند. براي رسيدن به درآمد به 8 تا 10 ساعت زمان در هفته نياز داريد، اين زمان به جز زماني است كه براي آموزش و ساير فعاليت هاي حمايتي مورد نياز است. براي دست يابي به درآمد مناسب بايد وقت آزاد بيشتري براي انجام اين كار بگذارند.

عامل دوم دارا بودن نقدينگي است. افراد براي انجام كار لازم است بودجه بازاريابي ماهيانه داشته باشند و اين بودجه را صرف امور ديگر نكنند. اين موضوع را شركت و يا بالاسري هاي شما به شما نمي گويند اما براي اجراي كار با پتانسيل كامل لازم است.

عامل بعدي داشتن انگيزه و علاقه است. اگر فرد همه عوامل را داشته باشد ولي علاقه نداشته باشد موفق نخواهد شد. برخي از افراد هستند كه علاقه به كار و فروش دارند سعي كنيد اين افراد را جذب كنيد و بر روي آن ها سرمايه گذاري انجام دهيد، چرا كه قسمت اعظم درآمد شما از طريق اين افراد بدست مي آيد.

ممكن است افرادي باشند كه زمان و پول دارند ولي علاقه به كار و محصول شما ندارند، از جذب اين افراد خودداري كنيد. به كارگيري اين افراد به زيان شما و تيم تان خواهد بود. بهتر است افرادي را كه علاقه ندارند در زمان بهتري فعاليت شان را آغاز كنند چرا كه شروع كار بدون آمادگي منجر به دلسرد شدن و شكست و نهايتا ترك كار خواهد شد.

مالكان كسب و كارهاي موفق سازمان شان را با افرادي مي سازند كه بتوانند بهترين نتيجه را براي آنان به ارمغان بياورند.

با توجه به نكات ذكر شده مي توانيد افراد مناسب را به كار گرفته و به موفقيت مورد انتظارتان در ام ال ام دست يابيد.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

يكي از ادعاهايي كه درزمينه بازاريابي شبكه اي مطرح مي شود اين است كه هر كسي مي تواند كار بازاريابي را انجام دهد و به درآمد بالايي نيز دست يابد. اين ادعا نيمي از حقيقت را بيان مي كند و به طور كامل صحيح نيست. اين ادعا بسيار گمراه كننده است، چرا كه همه افراد توانايي انجام فروش و بازاريابي را ندارند و هم چنين هيچ كدام از بازاريابان نمي توانند درآمد يكساني داشته باشند.

افرادي كه وارد نتورك ماركتينگ مي شوند ويژگي هاي متفاوتي از نظر مالي، زماني و مهارت دارند و عده اي قادر هستند كسب و كار پرسودتري را در طول مدت 24 ماه بسازند. اما اين موضوع به اين معني نيست كه افراد بعدي هم قادر خواهند بود در همين مدت زمان، به همين جايگاه دست يابند.

ايرادي كه براي اين ادعا مطرح است اين است كه عنوان شده همه افراد با سرعت هرچه تمام تر مي توانند به درآمد و نتايج مشابه به افراد كهنه كار شركت دست پيدا كنند، درصورتي كه اين يك ادعا بيشتر نيست. بطور مثال فردي كه مدير فروش و تبليغات يك شركت بوده به عنوان يك نماينده فروش در شركتي مشغول به كار شود آيا سرعت پيشرفت و دست يابي به درآمد او همانند افراد ديگري هم چون مهندس، منشي، خانه دار،كارمند بانك و... است؟؟ مسلما جواب اين سوال منفي است به دو دليل:

1- تجربه كاري فردي كه مدير فروش بوده با افراد معمولي متفاوت است و استرس ها و بحران هايي كه افراد ديگر با آن مواجه مي شوند را اين فرد ندارد.

2- اين فرد با فراغ بال بيشتري قادر به سرمايه گذاري در اين كار مي باشد و بدون مواجه با مشكل مي تواند سرمايه گذاري در اين كار را انجام دهد.

اين حرفه همانند پازل است. عوامل متفاوتي در رسيدن به موفقيت موثر هستند كه درست و منظم چيده شدن آن ها سبب تسريع و راحت انجام شدن كارها مي شود.

يكي از قطعات پازل سطح مهارت افراد است. ميزان مهارت فروشندگي كه يك فرد در آغاز كار با خود به همراه دارد بر موفقيت او تاثير خواهد گذاشت. البته لازم به ذكر است كه تمامي اين مهارت ها را مي توان با آموزش به افراد توسعه داد يعني هر كسي كه بخواهد مي تواند اين مهارت ها را ياد بگيرد و آن ها را توسعه دهد. البته سطح مهارت عاملي است كه نياز به كنترل ندارد يعني وقتي مي خواهيد تيم جذب كنيد لازم نيست حتما از بين افراد با مهارت باشد، چرا كه افراد به راحتي مي توانند اين مهارت را با صرف وقت ياد بگيرند.

اما سه عامل بسيار مهم ديگر وجود دارد كه بايد در جذب افراد به آن ها توجه داشت و آن ها كنترل كرد:

زمان

علاقه

نقدينگي

زماني كه با افراد صحبت مي كنيد مطمن شويد كه آن ها علاقه به ساختن يك كسب و كار بلند مدت را دارند و به دنبال يك جهش سريع و يك شب ثروتمند شدن نيستند. افراد مي توانند كارشان را با 8 تا 10 ساعت كار در هفته بسازند اما اگر مي خواهند به عنوان يك شغل تمام وقت به آن نگاه كنند و در آن جدي باشند، حداقل نياز به 15 ساعت كار در هفته دارند. براي رسيدن به درآمد به 8 تا 10 ساعت زمان در هفته نياز داريد، اين زمان به جز زماني است كه براي آموزش و ساير فعاليت هاي حمايتي مورد نياز است. براي دست يابي به درآمد مناسب بايد وقت آزاد بيشتري براي انجام اين كار بگذارند.

عامل دوم دارا بودن نقدينگي است. افراد براي انجام كار لازم است بودجه بازاريابي ماهيانه داشته باشند و اين بودجه را صرف امور ديگر نكنند. اين موضوع را شركت و يا بالاسري هاي شما به شما نمي گويند اما براي اجراي كار با پتانسيل كامل لازم است.

عامل بعدي داشتن انگيزه و علاقه است. اگر فرد همه عوامل را داشته باشد ولي علاقه نداشته باشد موفق نخواهد شد. برخي از افراد هستند كه علاقه به كار و فروش دارند سعي كنيد اين افراد را جذب كنيد و بر روي آن ها سرمايه گذاري انجام دهيد، چرا كه قسمت اعظم درآمد شما از طريق اين افراد بدست مي آيد.

ممكن است افرادي باشند كه زمان و پول دارند ولي علاقه به كار و محصول شما ندارند، از جذب اين افراد خودداري كنيد. به كارگيري اين افراد به زيان شما و تيم تان خواهد بود. بهتر است افرادي را كه علاقه ندارند در زمان بهتري فعاليت شان را آغاز كنند چرا كه شروع كار بدون آمادگي منجر به دلسرد شدن و شكست و نهايتا ترك كار خواهد شد.

مالكان كسب و كارهاي موفق سازمان شان را با افرادي مي سازند كه بتوانند بهترين نتيجه را براي آنان به ارمغان بياورند.

با توجه به نكات ذكر شده مي توانيد افراد مناسب را به كار گرفته و به موفقيت مورد انتظارتان در ام ال ام دست يابيد.

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 12

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 128
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 13
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 20
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 262
 • بازدید ماه : 1944
 • بازدید سال : 1944
 • بازدید کلی : 35439
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی